ไอคอนสถานะ

ไอคอนสถานะที่ด้านบนสุดของหน้าจอจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ Apple Watch

ไอคอน

ทำให้คุณทราบว่า

ไอคอนการแจ้งเตือน

คุณมีการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่าน ปัดขึ้นที่หน้าปัดนาฬิกาเพื่ออ่าน

ไอคอนชาร์จ

Apple Watch กำลังชาร์จอยู่

ไอคอนแม่กุญแจ

Apple Watch ล็อกอยู่ แตะเพื่อป้อนรหัสผ่านและปลดล็อก

ไอคอนห้ามรบกวน

ห้ามรบกวน เปิดอยู่ สายโทรและการเตือนจะไม่ส่งเสียงหรือทำให้หน้าจอสว่างขึ้น แต่การตั้งปลุกจะยังคงทำงานอยู่

ไอคอนโหมดเครื่องบิน

เปิดโหมดเครื่องบินอยู่ คุณสมบัติไร้สายจะถูกปิด แต่จะยังสามารถใช้งานคุณสมบัติที่ไม่ใช่แบบไร้สายได้อยู่

ไอคอนขาดการเชื่อมต่อกับ iPhone

คุณกำลังออกกำลังกายค้างอยู่

ไอคอนขาดการเชื่อมต่อกับ iPhone

Apple Watch สูญเสียการเชื่อมต่อกับ iPhone ที่จับคู่อยู่ เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อ Apple Watch ไม่ได้อยู่ใกล้กับ iPhone มากพอ หรือเมื่อเปิดใช้งานโหมดเครื่องบินบน iPhone อยู่

ไอคอนกิจกรรมไร้สาย

กำลังทำกิจกรรมแบบไร้สายหรือมีกระบวนการที่ทำงานอยู่