การเปิด ปลุก และปลดล็อกเครื่อง

การเปิด Apple Watch หาก Apple Watch ปิดอยู่ ให้กดปุ่มด้านข้างค้างไว้จนกว่าโลโก้ Apple จะปรากฏขึ้น (คุณอาจเห็นหน้าจอสีดำเป็นเวลาสั้นๆ ก่อน) จากนั้นให้รอจนกว่าหน้าปัดนาฬิกาจะปรากฏขึ้น

การปิด Apple Watch ตามปกติแล้วคุณจะเปิดเครื่อง Apple Watch ไว้ตลอดเวลา แต่หากคุณจำเป็นต้องปิดเครื่อง ให้กดปุ่มด้านข้างค้างไว้จนกระทั่งแถบเลื่อนปรากฏขึ้นแล้วลากแถบเลื่อนปิดเครื่องไปทางขวา

การปลุก Apple Watch แค่ยกข้อมือของคุณขึ้น Apple Watch จะพักอีกครั้งเมื่อคุณลดข้อมือลง คุณยังสามารถปลุก Apple Watch โดยการแตะหน้าจอหรือกด Digital Crown ได้ด้วยเช่นกัน

หาก Apple Watch ไม่ตื่นเมื่อคุณยกข้อมือขึ้น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกแนวที่ถูกต้องอยู่ เปิดแอพการตั้งค่า (หากคุณกำลังดูหน้าปัดนาฬิกาอยู่ ให้กด Digital Crown เพื่อไปที่หน้าจอโฮม จากนั้นแตะ ไอคอนการตั้งค่า) ไปที่ ทั่วไป > ทิศทาง จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งทิศทางให้ตรงกับข้อมือข้างที่คุณสวม Apple Watch คุณยังสามารถตั้งค่านี้โดยใช้แอพ Apple Watch บน iPhone ได้ด้วย โดยให้แตะ “Apple Watch ของฉัน” แล้วแตะ ทั่วไป จากนั้นแตะแนวของนาฬิกา หาก Apple Watch ไม่ตื่นเมื่อคุณแตะหน้าจอหรือกด Digital Crown แสดงว่าอาจต้องชาร์จไฟ ดู การชาร์จ Apple Watch

หน้าจอโฮมบน Apple Watch ซึ่งเป็นที่ที่คุณแตะแอพเพื่อเปิดแอพที่คุณต้องการ กด Digital Crown เมื่ออยู่ในหน้าปัดนาฬิกาเพื่อเปิดหน้าจอโฮม

การทำให้นาฬิกาแสดงหน้าปัดหรือแสดงกิจกรรมล่าสุดของคุณเมื่อปลุก คุณสามารถตั้งค่า Apple Watch ให้แสดงหน้าปัดนาฬิกาเมื่อตื่น หรือให้กลับสู่หน้าจอที่เคยอยู่ก่อนที่จะพักได้ หากต้องการเลือก ให้เปิดการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า แล้วไปที่ ทั่วไป > ปลุกหน้าจอ แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้ ปลุกหน้าจอด้วยการยกข้อมือขึ้น อยู่ จากนั้นให้เลื่อนลงแล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการที่ใต้ ทำต่อที่ คุณยังสามารถตั้งค่านี้โดยใช้แอพ Apple Watch บน iPhone ได้ด้วย โดยให้แตะ “Apple Watch ของฉัน” แล้วแตะ ทั่วไป จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้การตรวจจับข้อมืออยู่ แล้วแตะปลุกหน้าจอ

หน้าจอการตั้งค่าทั่วไปบน Apple Watch พร้อมตัวชี้ที่ตัวเลือกเปิดใช้งานเมื่อยกข้อมือขึ้น แตะเพื่อตั้งค่า

การปลดล็อกด้วย iPhone หากต้องการให้ปลดล็อก Apple Watch ทุกครั้งที่คุณปลดล็อก iPhone ให้เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “นาฬิกาข้อมือของฉัน” แตะรหัสผ่าน จากนั้นเปิดใช้ปลดล็อกด้วย iPhone หรือเปิดการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า บน Apple Watch แล้วเลื่อนลง แตะรหัสผ่าน จากนั้นแตะปลดล็อกด้วย iPhone

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้รหัสผ่านของ Apple Watch ต่างจากรหัสผ่านของ iPhone ของคุณได้ และจะดียิ่งขึ้นหากคุณตั้งรหัสผ่านต่างๆ ให้แตกต่างกัน

การป้อนรหัสผ่านของคุณ หากคุณถอด Apple Watch ออกจากข้อมือหรือสวมไว้หลวมเกินไป คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสผ่านเมื่อคุณปลุกนาฬิกาในครั้งถัดไป แค่แตะรหัสผ่านของคุณบนแป้นตัวเลขที่ปรากฏขึ้น

การเปลี่ยนรหัสผ่าน เปิดแอพการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า บน Apple Watch ของคุณ เลื่อนลง แตะรหัสผ่าน จากนั้นแตะเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วปฏิบัติตามการแจ้งบนหน้าจอ หรือเปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แตะ “นาฬิกาข้อมือของฉัน” แตะรหัสผ่าน จากนั้นแตะเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วปฏิบัติตามการแจ้งบนหน้าจอ

หน้าจอตั้งค่ารหัสผ่านบน Apple Watch ตัวชี้ที่ชี้ไปที่ ปิดใช้งานรหัสผ่าน และ เปลี่ยนรหัสผ่าน

การใช้รหัสผ่านที่ยาวขึ้น หากต้องการใช้รหัสผ่านที่ยาวกว่าสี่หลัก ให้เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “นาฬิกาข้อมือของฉัน” แตะรหัสผ่าน จากนั้นปิดใช้รหัสผ่านง่าย

ปิดใช้งานรหัสผ่าน เปิดการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า แตะรหัสผ่าน จากนั้นแตะปิดใช้รหัสผ่าน เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แตะ “นาฬิกาข้อมือของฉัน” แตะรหัสผ่าน จากนั้นแตะปิดใช้รหัสผ่าน

หมายเหตุ: หากคุณปิดใช้งานรหัสผ่าน คุณจะใช้ Apple Pay บน Apple Watch ไม่ได้

การล็อกโดยอัตโนมัติ เปิดใช้การตรวจจับข้อมือเพื่อล็อกนาฬิกาของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ได้สวมนาฬิกา เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “นาฬิกาข้อมือของฉัน” แตะทั่วไป จากนั้นเปิดใช้การตรวจจับข้อมือ หากคุณปิดการตรวจจับข้อมือ คุณจะใช้ Apple Pay ไม่ได้

การล็อกด้วยตนเอง กดปุ่มด้านข้างค้างไว้จนกระทั่งแถบเลื่อนปรากฏขึ้น จากนั้นให้ลากแถบเลื่อนล็อกอุปกรณ์ไปทางขวา คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านของคุณในครั้งต่อไปที่ใช้งาน Apple Watch

หน้าจอแถบเลื่อนพร้อมปุ่มยกเลิกที่ด้านซ้ายบนและแถบเลื่อน 3 แถบ แถบเลื่อนปิดเครื่องที่ด้านบนสุด ประหยัดพลังงานที่ตรงกลาง และล็อกอุปกรณ์ที่ด้านล่างสุด

การลบข้อมูล Apple Watch หลังจากพยายามปลดล็อก 10 ครั้ง หากต้องการปกป้องเนื้อหาในนาฬิกาของคุณหากนาฬิกาสูญหายหรือถูกขโมย คุณสามารถตั้งค่า Apple Watch ให้ลบข้อมูลหลังจากมีการพยายามปลดล็อกโดยใช้รหัสผ่านที่ไม่ถูกต้องครบ 10 ครั้งได้ เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “นาฬิกาข้อมือของฉัน” แตะรหัสผ่าน จากนั้นเปิดใช้ลบข้อมูล

หากคุณลืมรหัสผ่านของคุณ เลิกจับคู่ Apple Watch กับ iPhone เพื่อลบการตั้งค่าและรหัสผ่านของ Apple Watch ของคุณ จากนั้นให้จับคู่อีกครั้ง หรือรีเซ็ต Apple Watch แล้วจับคู่กับ iPhone ของคุณอีกครั้ง ดู การรีเซ็ตการตั้งค่าของ Apple Watch