การเปลี่ยนภาษาและทิศทาง

การเปลี่ยนภาษาหรือรูปแบบภูมิภาค เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “นาฬิกาข้อมือของฉัน” จากนั้นไปที่ ทั่วไป > ภาษาและภูมิภาค

การตั้งภาษาของระบบในแอพ Apple Watch ไปที่ “นาฬิกาข้อมือของฉัน” แล้วไปที่ทั่วไป จากนั้นไปที่ภาษาและภูมิภาค แตะภาษาของระบบเพื่อเปลี่ยนภาษา

การสลับข้อมือที่สวมหรือทิศทางของ Digital Crown หากคุณต้องการสลับไปสวม Apple Watch ที่ข้อมืออีกข้าง หรือต้องการให้ Digital Crown อยู่ในอีกทิศทางหนึ่ง ให้ปรับการตั้งค่าทิศทางของคุณเพื่อให้การยกข้อมือเป็นการปลุก Apple Watch และการหมุน Digital Crown ทำให้สิ่งต่างๆ ขยับไปในทิศทางที่คุณต้องการ เปิดแอพการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า จากนั้นไปที่ ทั่วไป > ทิศทาง หากต้องการเปลี่ยนโดยใช้แอพ Apple Watch บน iPhone ให้แตะ “นาฬิกาข้อมือของฉัน” จากนั้นไปที่ ทั่วไป > ทิศทางของนาฬิกา

หน้าจอที่เรียงคู่กันซึ่งแสดงการตั้งค่าทิศทางใน APple Watch และการตั้งค่าเดียวกันในแอพ Apple Watch ใน iPhone คุณสามารถตั้งการตั้งค่าข้อมือและ Digital Crown ของคุณได้