การตั้งค่าและจับคู่กับ iPhone

ผู้ช่วยการตั้งค่าบน iPhone และ Apple Watch จะทำงานร่วมกันเพื่อช่วยคุณจับคู่และตั้งค่า Apple Watch

หากคุณพบกับปัญหาในการดู Apple Watch หรือ iPhone คุณสมบัติ VoiceOver หรือการซูมสามารถช่วยได้ แม้แต่ในระหว่างตั้งค่า โปรดดู การตั้งค่า Apple Watch ด้วย VoiceOver หรือ การซูม

คำเตือน: เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ โปรดอ่าน ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ก่อนใช้ Apple Watch

สวม Apple Watch บนข้อมือของคุณ ปรับสายของ Apple Watch ให้กระชับกับข้อมือแต่ยังรู้สึกสบาย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับขนาดหรือการเปลี่ยนสายของ Apple Watch โปรดดู การถอด เปลี่ยน และรัดสายนาฬิกา

การตั้งค่าและจับคู่ กดปุ่มด้านข้างของ Apple Watch ค้างไว้จนกระทั่งคุณเห็นโลโก้ Apple ขณะที่ Apple Watch กำลังเริ่มต้นระบบ ให้เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone

ไอคอนแอพ Apple Watch

เมื่อ Apple Watch เริ่มต้นระบบเสร็จแล้ว ให้แตะเพื่อเลือกภาษาของคุณ จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ เมื่อได้รับแจ้ง ให้ถือ iPhone ให้ Apple Watch ปรากฏในช่องมองภาพของกล้องบน iPhone ซึ่งจะเป็นการจับคู่อุปกรณ์ทั้งสองเข้าด้วยกัน

ภาพการจับคู่ที่แสดงแขนข้างซ้ายพร้อม Apple Watch บนข้อมือและมือข้างขวาที่กำลังถือ iPhone ที่ใช้งานร่วมกัน หน้าจอของ iPhone ที่แสดงคำแนะนำในการจับคู่ โดยจะเห็น Apple Watch ในช่องมองภาพ และหน้าจอของ Apple Watch ที่แสดงคำแนะนำในการจับคู่

หลังจากจับคู่แล้ว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบน iPhone และ Apple Watch เพื่อตั้งค่าให้เสร็จ

หากคุณมีปัญหาในการใช้กล้อง ให้แตะ จับคู่ Apple Watch ด้วยตนเอง ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ iPhone แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและการจับคู่ โปรดดู support.apple.com/HT204505?viewlocale=th_TH

หากคุณจำเป็นต้องชาร์จ Apple Watch ก่อนที่จะตั้งค่า โปรดดู การชาร์จ Apple Watch