การตอบกลับเมล

การตอบกลับจาก Apple Watch ไม่ว่าคุณจะอ่านข้อความในการแจ้งเตือนหรือในแอพเมล ให้เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดแล้วแตะตอบกลับ

คุณสามารถตอบกลับโดยการป้อนข้อความตามคำบอกหรือข้อความเสียง ส่งอิโมจิแบบนิ่งหรือแบบเคลื่อนไหว หรือเลือกจากรายการตอบกลับที่เตรียมไว้ หากต้องการเพิ่มการตอบกลับของคุณเองลงในรายการ ให้เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “นาฬิกาข้อมือของฉัน” จากนั้นไปที่ ข้อความ > การตอบกลับเริ่มต้น แล้วแตะการตอบกลับที่ต้องการเปลี่ยน

การตอบกลับจาก iPhone หากคุณต้องการพิมพ์เพื่อตอบกลับ ให้ปลุก iPhone แล้วปัดไอคอนเมลที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอล็อกขึ้น