การจัดการเมล

การเลือกกว่าจะให้กล่องเมลใดปรากฏบน Apple Watch บ้าง เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “นาฬิกาข้อมือของฉัน” จากนั้นไปที่ เมล > รวมเมล คุณสามารถระบุได้กล่องเมลได้เพียงกล่องเดียว แต่คุณจะเห็นเนื้อหาจากกล่องเข้าทุกกล่องหากคุณไม่เลือกกล่องเมลเลย

การลบอีเมล หากคุณกำลังอ่านข้อความในแอพเมล ไอคอนเมล ใน Apple Watch ให้กดลงน้ำหนักที่หน้าจอแล้วแตะถังขยะ หากคุณกำลังดูรายการเมล ให้ปัดข้อความไปทางซ้ายแล้วแตะถังขยะ คุณยังสามารถลบข้อความจากการแจ้งเตือนข้อความนั้นได้อีกด้วย โดยให้เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดข้อความแล้วแตะถังขยะ

การลบข้อความบน Apple Watch จะลบข้อความนั้นออกจาก iPhone ด้วย

หมายเหตุ: หากบัญชีของคุณตั้งค่าให้เก็บข้อความถาวร คุณจะเห็นปุ่มเก็บถาวรแทนปุ่มถังขยะ

การติดธงข้อความเมล หากคุณกำลังอ่านข้อความในแอพเมล ไอคอนเมล ใน Apple Watch ให้กดลงน้ำหนักที่หน้าจอแล้วแตะติดธง หากคุณกำลังดูรายการเมล ให้ปัดข้อความไปทางซ้ายแล้วแตะเพิ่มเติม คุณยังสามารถติดธงข้อความเมื่อคุณแสดงตัวอย่างในการแจ้งเตือนได้อีกด้วย โดยให้ปัดไปที่ปุ่มติดธงที่ด้านล่างสุดของข้อความ คุณสามารถเลิกติดธงข้อความที่ติดธงอยู่ก่อนแล้วได้

กดหน้าจอในขณะที่คุณกำลังอ่านข้อความใน Apple Watch เพื่อทำเครื่องหมายเป็นยังไม่ได้อ่าน ติดธง หรือส่งข้อความนั้นไปที่ถังขยะ

หมายเหตุ: หากคุณปัดกระทู้ข้อความไปทางซ้าย จะเป็นการปรับใช้การกระทำที่คุณเลือก (ติดธง ทำเครื่องหมายเป็นยังไม่ได้อ่าน หรือลบ) กับทั้งกระทู้

การเปลี่ยนลักษณะธง เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “นาฬิกาข้อมือของฉัน” จากนั้นไปที่ เมล > กำหนดเอง > ลักษณะธง

การทำเครื่องหมายอีเมลเป็นอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน หากคุณกำลังอ่านข้อความในแอพเมล ไอคอนเมล ใน Apple Watch ให้กดลงน้ำหนักที่หน้าจอแล้วแตะอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน หากคุณกำลังดูรายการเมล ให้ปัดข้อความไปทางซ้ายแล้วแตะเพิ่มเติม

การปรับแต่งการเตือนด้วยตัวเอง เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “นาฬิกาข้อมือของฉัน” จากนั้นเปิดใช้ เมล > แสดงการเตือน แตะกลุ่มบัญชีแต่ละกลุ่ม เปิดใช้ตัวเลือกเพื่อให้ได้รับการเตือน จากนั้นเลือกเสียงหรือการสั่น

การทำให้รายการข้อความของคุณสั้นลง หากต้องการทำให้รายการเมลกระชับขึ้น ให้ลดจำนวนบรรทัดข้อความแสดงตัวอย่างของอีเมลแต่ละฉบับในรายการ เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “นาฬิกาข้อมือของฉัน” จากนั้นไปที่ เมล > การแสดงตัวอย่างข้อความ แล้วเลือกว่าจะแสดงเพียง 1 บรรทัด หรือไม่แสดงเลย

การตั้งค่าเมลในแอพ Apple Watch บน iPhone ทำให้คุณสามารถปรับลักษณะธง ความยาวของการแสดงตัวอย่างข้อความ และอื่นๆ อีกมาก