การติดตามหุ้น

ใช้แอพหุ้นบน Apple Watch เพื่อดูข้อมูลของหุ้นที่คุณติดตามบน iPhone ของคุณ

ถาม Siri. “วันนี้หุ้น Apple ราคาปิดเท่าไหร่”

การติดตามตลาด หากต้องการเลือกดูหุ้นของคุณ ให้เปิดแอพหุ้น ไอคอนหุ้น บน Apple Watch

การดูรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้น แตะหุ้นในรายชื่อ จากนั้นหมุน Digital Crown เพื่อเลื่อน แตะกราฟประสิทธิภาพ (หรือตัวบ่งชี้เวลาที่ใต้กราฟ) เพื่อเปลี่ยนอัตราส่วนของเวลา แตะเครื่องหมาย < ที่ด้านซ้ายบนเพื่อกลับสู่รายชื่อหุ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นในแอพหุ้น หมุน Digital Crown เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การเพิ่ม ลบ หรือจัดลำดับหุ้นใหม่ เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนลำดับของหุ้นได้โดยใช้แอพหุ้นบน iPhone การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำที่นั่นจะส่งผลต่อ Apple Watch ด้วย

การเลือกข้อมูลที่จะดู เปิดแอพหุ้นบน iPhone จากนั้นแตะการเปลี่ยนแปลงจุดของหุ้นตัวใดก็ได้เพื่อดูเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงหรือมูลค่าตลาด

การสลับไปที่แอพหุ้นบน iPhone ขณะที่กำลังดูแอพหุ้น ไอคอนหุ้น หรือหน้าปัดหุ้นใน Apple Watch ให้ปัดไอคอนหุ้นที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอล็อกของ iPhone ขึ้น