การจัดระเบียบหน้าปัดรวมของคุณ

การเรียงหน้าปัดเหล่านั้นในลำดับที่คุณใช้สะดวก เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “นาฬิกาข้อมือของฉัน” แตะหน้าปัดรวม จากนั้นลากปุ่มจัดลำดับใหม่

ปุ่มจัดลำดับใหม่จะเรียงกันอยู่ที่ขอบด้านขวาของหน้าจอ

ดูแค่สิ่งที่คุณต้องการดูเท่านั้น หากต้องการเลือกหน้าปัดรวมที่คุณสามารถปัดไปหาได้ ให้เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “นาฬิกาข้อมือของฉัน” แตะหน้าปัดรวม จากนั้นเพิ่มหรือเอาหน้าปัดออก คุณสามารถใส่ได้ถึง 20 หน้าปัด แต่คุณจะเอาหน้าปัดการตั้งค่าออกไม่ได้

Siri สามารถแสดงหน้าปัดใดก็ได้ แม้แต่หน้าปัดที่คุณไม่ได้ใส่ไว้ในรายการของคุณ

ถาม Siri. “แสดงหน้าปัดหัวใจเต้น”