การทำให้ข้อมูลแม่นยำอยู่เสมอ

Apple Watch ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนสูง น้ำหนัก เพศ และอายุที่คุณมอบให้ในการคำนวณว่าคุณเผาผลาญแคลอรีไปเท่าใด เดินทางไกลเท่าใด และข้อมูลอื่นๆ นอกจากนี้ ยิ่งคุณวิ่งโดยใช้แอพการออกกำลังกาย ไอคอนการออกกำลังกาย มากขึ้น Apple Watch ก็จะเรียนรู้ระดับความฟิตของคุณได้มากขึ้น และจะประมาณปริมาณแคลอรีที่คุณเผาผลาญในระหว่างการออกกำลังกายต่อเนื่องได้แม่นยำยิ่งขึ้น

GPS ใน iPhone ของคุณจะทำให้ Apple Watch สามารถวัดระยะทางได้แม่นยำยิ่งขึ้นอีก ตัวอย่างเช่น หากคุณนำ iPhone ติดตัวไปในขณะที่ใช้แอพการออกกำลังกาย ไอคอนการออกกำลังกาย ในระหว่างวิ่ง Apple Watch จะใช้ GPS ของ iPhone เพื่อปรับเทียบระยะทางของคุณ หลังจากนั้น หากคุณไม่ได้นำ iPhone ติดตัวไปด้วย หรือหากคุณออกกำลังกายในที่ที่ใช้งาน GPS ไม่ได้ (ตัวอย่างเช่น ในอาคาร) Apple Watch จะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับระยะทางของคุณที่จัดเก็บไว้เพื่อวัดระยะทาง

การอัปเดตส่วนสูงและน้ำหนักของคุณ เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แตะ “นาฬิกาข้อมือของฉัน” แตะสุขภาพ น้ำหนัก หรือส่วนสูง แล้วปรับเปลี่ยน