การตรวจสอบการเต้นหัวใจของคุณ

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด Apple Watch จำเป็นต้องสัมผัสกับผิวหนังเพื่อให้สามารถใช้งานคุณสมบัติต่างๆ เช่น การตรวจจับข้อมือ การแจ้งเตือนด้วยการสั่น และตัวตรวจจับการเต้นหัวใจได้ การสวม Apple Watch ให้พอดี ไม่แน่นเกินไปหรือหลวมเกินไป และเหลือช่องระบายอากาศให้กับผิวหนังของคุณ จะทำให้คุณรู้สึกสบายไปพร้อมกับช่วยให้เซ็นเซอร์ต่างๆ ทำงานได้ คุณอาจอยากสวม Apple Watch ให้แน่นขึ้นเมื่อออกกำลังกาย และคลายออกเมื่อออกกำลังกายเสร็จ นอกจากนี้ เซ็นเซอร์ต่างๆ ยังจะทำงานเมื่อคุณสวม Apple Watch ไว้ที่หลังข้อมือเท่านั้น

การดูการเต้นหัวใจในปัจจุบันของคุณ ปัดขึ้นที่หน้าปัดนาฬิกา จากนั้นปัดไปที่หน้าจอหัวใจเต้นเพื่อวัดการเต้นหัวใจของคุณและดูการวัดครั้งล่าสุด แตะรูปหัวใจในหน้าจอเพื่อวัดใหม่

ปัดไปที่หน้าจอหัวใจเต้นแล้วแตะไอคอนหัวใจเพื่อวัดการเต้นหัวใจของคุณ

การตรวจสอบการเต้นหัวใจของคุณในระหว่างออกกำลังกาย ปัดที่ครึ่งล่างของหน้าจอความคืบหน้าของการออกกำลังกาย ไอคอนการออกกำลังกาย

คุณสามารถปัดที่ด้านล่างสุดของหน้าจอในระหว่างที่ออกกำลังกายเพื่อตรวจสอบการเต้นหัวใจของคุณได้