การตรวจสอบการออกกำลังกายของคุณ

แอพการออกกำลังกาย ไอคอนการออกกำลังกาย ใน Apple Watch มีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการเซสชั่นการออกกำลังกายของคุณได้ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายเฉพาะได้ เช่น เวลา ระยะทาง หรือแคลอรี จากนั้นติดตามความคืบหน้าของคุณ สะกิดคุณไปตลอดทาง และสรุปผลงานของคุณ คุณสามารถใช้แอพกิจกรรมใน iPhone เพื่อตรวจดูประวัติการออกกำลังกายทั้งหมดของคุณได้ โปรดดู การทำให้ข้อมูลแม่นยำอยู่เสมอ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับเทียบ Apple Watch

การเริ่มออกกำลังกาย เปิดแอพการออกกำลังกาย ไอคอนการออกกำลังกาย แล้วแตะประเภทการออกกำลังกายที่คุณต้องการ เมื่อคุณใช้แอพและเลือกการออกกำลังกาย ลำดับของการออกกำลังกายจะเรียงตามความต้องการของคุณ

แตะเพื่อเลือกการออกกำลังกายในแอพการออกกำลังกายแล้วหมุน Digital Crown เพื่อดูรายการการออกกำลังกาย

ปัดไปทางซ้ายและขวาในหน้าจอเป้าหมายเพื่อเลือกแคลอรี เวลา หรือระยะทางเป้าหมาย (หรือเลือกให้ไม่มีเป้าหมาย) จากนั้นหมุน Digital Crown หรือแตะเครื่องหมาย + / - เพื่อตั้งเป้าหมาย เมื่อคุณพร้อมแล้ว ให้แตะเริ่มต้น หากคุณกำลังวัดแคลอรีหรือเวลา คุณสามารถวาง iPhone ไว้แล้วออกกำลังกายโดยใช้ Apple Watch อย่างเดียวได้ แต่โปรดนำ iPhone ติดตัวไปด้วยหากต้องการวัดระยะทางกลางแจ้งให้แม่นยำ

คุณสามารถตั้งเวลา ระยะทาง หรือแคลอรีเป้าหมายได้โดยการแตะปุ่มเครื่องหมายบวกและเครื่องหมายลบ

หมายเหตุ: Apple Watch จะประมาณการเผลาผลาญแคลอรีของการออกกำลังกายในร่วมและกลางแจ้งต่างกัน คุณจึงต้องเลือกให้ถูกต้อง สำหรับการออกกำลังกายในร่ม Apple Watch จะคำนวณจากอัตราการเต้นหัวใจของคุณเป็นหลัก สำหรับการออกกำลังกายกลางแจ้ง Apple Watch จะใช้ข้อมูลความเร็วและระยะทางจาก iPhone (ซึ่งมี GPS) ร่วมด้วย

ถาม Siri. ลองพูดว่า:

  • “หวัดดี Siri เริ่มวิ่ง 30 นาที”

  • “ไปเดิน 5-ไมล์”

  • “เริ่มขี่จักรยาน 300 แคลอรี”

การตรวจสอบความคืบหน้า ตรวจสอบวงแหวนความสำเร็จของคุณในระหว่างออกกำลังกายเพื่อดูการอัปเดตความคืบหน้าโดยรวม ปัดที่ครึ่งล่างของหน้าจอเพื่อตรวจดูเวลาที่ใช้ไป จำนวนก้าวเฉลี่ย ระยะทาง แคลอรีที่ใช้ไป และการเต้นหัวใจ คุณสามารถเลือกดูค่าระยะทาง แคลอรี หรือเวลาเป็นตัวเลขแทนวงแหวนความคืบหน้าได้ เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “นาฬิกาข้อมือของฉัน” จากนั้นเปิดใช้ ออกกำลังกาย > แสดงตัววัดเป้าหมาย

คุณสามารถปัดหน้าจอในระหว่างที่ออกกำลังกายเพื่อดูความคืบหน้าหรือวัดการเต้นหัวใจของคุณได้

การหยุดพักและทำต่อ เมื่อใดก็ตามที่ต้องการหยุดพักการออกกำลังกาย ให้กดลงน้ำหนักที่หน้าจอ จากนั้นแตะหยุดพัก หากต้องการทำต่อ ให้กดลงน้ำหนักที่หน้าจออีกครั้ง จากนั้นแตะทำต่อ

การหลีกเลี่ยงการแตะโดยไม่ได้ตั้งใจ หากการออกกำลังกายหรืออุปกรณ์ที่คุณสวมใส่ทำให้เกิดการแตะบน Apple Watch โดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ล็อกหน้าจอเพื่อไม่ให้การเก็บข้อมูลการออกกำลังกายของคุณถูกขัดจังหวะ กดลงน้ำหนักที่หน้าจอเมื่อใดก็ได้ระหว่างที่ออกกำลังกาย จากนั้นแตะล็อก

การประหยัดพลังงานระหว่างออกกำลังกายเป็นเวลานาน คุณสามารถประหยัดพลังงานได้โดยการปิดใช้งานตัวตรวจจับการเต้นหัวใจในระหว่างออกกำลังกายด้วยการเดินและวิ่งเป็นเวลานาน แต่ความแม่นยำในการประมาณการเผาผลาญแคลอรีของคุณอาจลดลง เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แตะ “Apple Watch ของฉัน” แตะออกกำลังกาย จากนั้นเปิดโหมดประหยัดพลังงาน

การหยุดออกกำลังกาย เมื่อคุณทำได้ตามเป้าหมายแล้ว คุณจะได้ยินเสียงแจ้ง หากคุณรู้สึกดีและต้องการออกกำลังกายต่อก็สามารถทำต่อได้เลย โดย Apple Watch จะทำการเก็บข้อมูลต่อไปจนกว่าคุณจะบอกให้หยุด เมื่อคุณพร้อมแล้ว ให้กดลงน้ำหนักที่หน้าจอ จากนั้นแตะสิ้นสุด หมุน Digital Crown เพื่อเลื่อนดูสรุปผลต่างๆ จากนั้นให้แตะปุ่มบันทึกหรือปุ่มทิ้งที่ด้านล่างสุด

การตรวจดูประวัติการออกกำลังกาย เปิดแอพกิจกรรมใน iPhone จากนั้นแตะวันที่ เลื่อนลงเพื่อดูรายการการออกกำลังกายของคุณที่ใต้สรุปการเดิน/การยืน/การออกกำลังกาย ปัดกิจกรรมแต่ละชนิดไปทางซ้ายเพื่อดูรายละเอียดของกิจกรรมนั้น