การติดตามกิจกรรมประจำวัน
แอพกิจกรรม บน Apple Watch จะติดตามการเคลื่อนไหวขอ ...

การตรวจสอบการออกกำลังกายของคุณ
แอพการออกกำลังกาย ใน Apple Watch มีเครื่องมือที่ช ...

การตรวจสอบการเต้นหัวใจของคุณ
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด Apple Watch จำเป็นต้ ...

การทำให้ข้อมูลแม่นยำอยู่เสมอ
Apple Watch ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนสูง น้ำหนัก เพศ ...