การเลือกอัลบั้มของคุณ

Apple Watch จะจัดเก็บรูปภาพจากอัลบั้มรูปภาพเดียวที่เชื่อมข้อมูลอยู่ใน iPhone ของคุณ

การเลือกอัลบั้มที่จะจัดเก็บใน Apple Watch เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “นาฬิกาข้อมือของฉัน” จากนั้นไปที่ รูปภาพ > อัลบั้มที่เชื่อมข้อมูล แล้วเลือกอัลบั้ม หากต้องการสร้างอัลบั้มสำหรับรูปภาพของ Apple Watch ให้ใช้แอพรูปภาพบน iPhone

ใช้การตั้งค่า อัมบั้มที่เชื่อมข้อมูล ในการตั้งค่ารูปภาพในแอพ Apple Watch เพื่อเลือกรูปภาพที่คุณต้องการจะจัดเก็บใน Apple Watch

จำนวนรูปภาพที่จัดเก็บใน Apple Watch จริงจะขึ้นอยู่กับเนื้อที่เก็บข้อมูลที่มีให้ใช้งาน