การควบคุมเพลงใน Mac หรือพีซี

คุณสามารถใช้แอพรีโมต ไอคอนรีโมต ใน Apple Watch เพื่อเล่นเพลงใน iTunes ในคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันได้

การเพิ่มคลัง iTunes เปิดแอพรีโมต ไอคอนรีโมต บน Apple Watch จากนั้นแตะเพิ่มอุปกรณ์ คลิกปุ่มรีโมตใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งอยู่ใกล้กับด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes จากนั้นป้อนรหัส 4 หลักที่แสดงอยู่บน Apple Watch

ไม่ต้องมองหาปุ่มรีโมตใน iTunes ก่อนที่คุณจะแตะเพิ่มอุปกรณ์ใน Apple Watch เนื่องจากปุ่มจะปรากฏขึ้นเมื่อรีโมตกำลังพยายามเชื่อมต่อเท่านั้น ใน iTunes 12 ขึ้นไป ปุ่มรีโมตจะอยู่ที่ด้านซ้ายบนใต้แถบเลื่อนความดังเสียง ใน iTunes 11 ลงมา ปุ่มรีโมตจะอยู่ที่ด้านขวาบนใต้ช่องค้นหา

ปุ่มรีโมตใน iTunes จะปรากฏขึ้นในขณะที่คุณกำลังพยายามเพิ่มคลังลงใน Apple Watch

การเลือกว่าจะเล่นจากคลังใด ไม่จำเป็นต้องเลือกหากคุณมีเพียงคลังเดียว หากคุณเพิ่มคลังมากกว่าหนึ่งคลัง ให้แตะคลังที่คุณต้องการเมื่อคุณเปิดรีโมต ไอคอนรีโมต ใน Apple Watch หากคุณกำลังเล่นเพลงอยู่แล้ว ให้แตะปุ่มย้อนกลับที่ด้านซ้ายบนของตัวควบคุมการเล่น จากนั้นแตะคลัง

ควบคุมการเล่น ใช้ตัวควบคุมการเล่นในแอพรีโมต หมุน Digital Crown เพื่อปรับความดังเสียง

การเอาคลังออก ในแอพรีโมต ไอคอนรีโมต ใน Apple Watch ให้แตะปุ่มย้อนกลับที่ด้านซ้ายบนเพื่อดูอุปกรณ์ของคุณ กดลงน้ำหนักที่หน้าจอ จากนั้นแตะแก้ไข เมื่อไอคอนอุปกรณ์กระดุกกระดิก ให้แตะเครื่องหมายกากบาทบนอุปกรณ์ที่คุณต้องการเอาออก จากนั้นแตะเอาออก การเอาออกจะเสร็จสิ้นที่ขั้นตอนนี้หากอุปกรณ์นั้นเป็นอุปกรณ์ระยะไกลเพียงเครื่องเดียวของคุณ แต่หากไม่ใช่ ให้แตะเครื่องหมายถูกเพื่อจบการแก้ไข