การตรวจสอบและอัปเดตปฏิทินของคุณ

แอพปฏิทิน ไอคอนปฏิทิน บน Apple Watch ที่แสดงกิจกรรมที่คุณเป็นผู้จัดหรือได้รับเชิญให้เข้าร่วมของวันนี้และของสัปดาห์ถัดไป Apple Watch ที่แสดงกิจกรรมของปฏิทินทุกปฏิทินที่คุณใช้บน iPhone ของคุณ

หมุน Digital Crown เพื่อเลื่อนดูกิจกรรมต่างๆ เมื่อเปิดแอพปฏิทินอยู่ กดหน้าจอเพื่อสลับระหว่างมุมมองแบบวันกับมุมมองแบบรายการ แตะวันที่ที่ด้านซ้ายบนเพื่อแสดงปฏิทินรายเดือน

การดูปฏิทินของคุณ เปิดปฏิทิน ไอคอนปฏิทิน จากหน้าจอโฮม หรือปัดขึ้นที่หน้าปัดนาฬิกา ปัดไปที่หน้าปัดปฏิทิน จากนั้นแตะหน้าปัดนั้น คุณยังสามารถแตะวันที่ของวันนี้บนหน้าปัดนาฬิกาของคุณได้ด้วย หากคุณได้เพิ่มปฏิทินลงบนหน้าปัดแล้ว

ถาม Siri. “นัดหมายถัดไป”

การตรวจดูกิจกรรมของวันนี้ เปิดปฏิทิน ไอคอนปฏิทิน จากนั้นหมุน Digital Crown เพื่อเลื่อน ปัดไปทางขวาบนเส้นเวลาของวันนี้ (มุมมองแบบวัน) เพื่อข้ามไปที่เวลาปัจจุบัน หากต้องการดูรายละเอียดกิจกรรม รวมทั้งเวลา สถานที่ สถานะของผู้รับเชิญ และโน้ตต่างๆ ให้แตะที่กิจกรรม

การสลับระหว่างเส้นเวลารายวันกับรายการกิจกรรมต่างๆ รายการเดียว กดลงน้ำหนักที่หน้าจอที่กำลังแสดงปฏิทินรายวัน จากนั้นแตะรายการหรือวัน

การดูวันอื่น ในมุมมองแบบวัน ให้ปัดไปทางซ้ายบนปฏิทินของวันนี้เพื่อดูวันถัดไป ปัดไปทางขวาเพื่อย้อนกลับ (คุณดูวันที่อยู่ก่อนหน้าวันนี้ไม่ได้ และดูได้ทั้งหมดไม่เกินเจ็ดวัน) หากต้องการกลับสู่วันที่และเวลาปัจจุบัน ให้กดลงน้ำหนักที่หน้าจอ จากนั้นแตะวันนี้ หรือแค่หมุน Digital Crown ในมุมมองแบบรายการ

การดูปฏิทินแบบเต็มเดือน แตะเครื่องหมาย < ที่ด้านซ้ายบนของปฏิทินรายวันใดก็ได้ แตะปฏิทินรายเดือนเพื่อกลับสู่มุมมองแบบวัน

มุมมองรายเดือนที่แสดงปฏิทินแบบเต็มเดือนโดยไฮไลท์วันนี้ด้วยสีแดง แตะที่ใดก็ได้เพื่อกลับสู่รายการกิจกรรมรายวันของคุณ

การเพิ่มหรือแก้ไขกิจกรรม สลับไปใช้แอพปฏิทินบน iPhone จากนั้นให้เพิ่มกิจกรรมที่นั่น หากคุณกำลังดูปฏิทินใน Apple Watch ให้ปลุก iPhone แล้วปัดไอคอนปฏิทินที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอล็อกขึ้นเพื่อเปิดแอพปฏิทิน

ถาม Siri. “Create calendar event titled Gym for May 20 4PM.”

การแสดงวันที่ของกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงบนหน้าปัดนาฬิกา คุณสามารถเพิ่มชุดวันที่และเวลาบางแบบลงในหน้าปัดนาฬิกาหลายแบบได้ ตัวอย่างเช่น หน้าปัดโมดูลาร์ สีสัน ยูทิลิตี้ เรียบง่าย หรือโครโนกราฟ หน้าปัดโมดูลาร์ โครโนกราฟ และมิคกี้เมาส์ สามารถแสดงกิจกรรมถัดไปได้ กดลงน้ำหนักที่หน้าจอที่กำลังแสดงหน้าปัดนาฬิกา ปัดไปที่หน้าปัด จากนั้นแตะกำหนดเอง

การตอบสนองต่อคำเชิญ หากคุณเห็นคำเชิญในขณะที่ส่งมาถึง แค่ปัด (หรือหมุน Digital Crown เพื่อเลื่อน) ไปที่ด้านล่างสุดของการแจ้งเตือน จากนั้นแตะตอบรับ อาจจะ หรือปฏิเสธ หากคุณพบการแจ้งเตือนในภายหลัง ให้แตะการแจ้งเตือนนั้นในรายการแจ้งเตือน จากนั้นให้เลื่อนดูแล้วตอบสนอง หากคุณอยู่ในแอพปฏิทินอยู่แล้ว ก็แค่แตะที่กิจกรรมเพื่อตอบสนอง

ปุ่มตอบรับ อาจจะ และปฏิเสธ จะอยู่ที่ด้านล่างสุดของคำเชิญปฏิทิน ปัดหรือหมุน Digital Crown เพื่อไปที่ปุ่มเหล่านั้น

การติดต่อผู้จัดกิจกรรม หากต้องการส่งอีเมลถึงผู้จัดกิจกรรม ให้กดลงน้ำหนักที่หน้าจอในขณะที่คุณกำลังดูรายละเอียดกิจกรรม หากต้องการส่งข้อความเสียงหรือโทรหา ให้แตะที่ชื่อของผู้จัดในรายละเอียดกิจกรรม

ได้เวลาเดินทางแล้ว หากกิจกรรมมีตำแหน่ง คุณจะได้รับการเตือน “ได้เวลาเดินทาง” บน Apple Watch ตามระยะเวลาที่ใชัเดินทางโดยประมาณและสภาพการจราจร หากต้องการปรับ ให้เปิดแอพปฏิทินบน iPhone แล้วแตะกิจกรรม จากนั้นแตะการเตือน

การหาเส้นทางไปที่กิจกรรม ดู การขอวิธีเดินทาง

ปรับการตั้งค่า เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แตะ “นาฬิกาข้อมือของฉัน” จากนั้นแตะปฏิทิน