ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

คำเตือน: การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยอาจทำให้เกิดการลุกไหม้ ไฟฟ้าช็อต การบาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหายต่อ Apple Watch หรือทรัพย์สินอื่นได้ โปรดอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยทางด้านล่างก่อนที่จะใช้ Apple Watch

การดูแล  โปรดถือ Apple Watch ด้วยความระมัดระวัง ตัวเรือนของ Apple Watch ผลิตจากวัสดุหลายชนิด ได้แก่:

  • Apple Watch ประกอบด้วยสแตนเลสสตีล 316L, ผลึกแซฟไฟร์, เซรามิก

  • Apple Watch Sport ประกอบด้วยอะลูมิเนียมซีรี่ส์ 7000, กระจก Ion-X (กระจกเสริมความแข็งแรง), พลาสติก

  • Apple Watch Edition ประกอบด้วยทองคำ 18 กะรัต, ผลึกแซฟไฟร์, เซรามิก

Apple Watch มีส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่บอบบางและอาจเสียหายได้หากตกหล่น ถูกความร้อนสูง ถูกเจาะกระแทก หรือถูกบดทับ อย่าใช้ Apple Watch ที่มีความเสียหาย เช่น เรือนที่หน้าจอแตก เห็นได้ว่ามีน้ำเข้า หรือสายมีความเสียหาย เนื่องจ่ากอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ โปรดหลีกเลี่ยงไม่ให้สัมผัสกับฝุ่นหรือทรายปริมาณมาก

การซ่อมแซม  อย่าแกะเปิด Apple Watch และอย่าพยายามซ่อมแซม Apple Watch ด้วยตัวเอง การแยกชิ้นส่วน Apple Watch อาจทำให้เกิดความเสียหาย ส่งผลให้สูญเสียความสามารถในการกันน้ำ และอาจทำให้คุณบาดเจ็บได้ หาก Apple Watch เสียหายหรือทำงานผิดปกติ ให้ติดต่อ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้ารับบริการได้ที่ www.apple.com/support/watch/service/faq

แบตเตอรี่  อย่าพยายามเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ Apple Watch ด้วยตัวเอง เนื่องจากคุณอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหาย ซึ่งอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปและการบาดเจ็บได้ ควรนำแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนใน Apple Watch เข้ารับบริการจาก Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น คุณอาจได้รับการเปลี่ยน Apple Watch ทดแทน (แทนเรือนเดิมของคุณ) เมื่อเข้ารับบริการเกี่ยวกับแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ต้องนำมารีไซเคิลหรือทิ้งแยกออกจากขยะในครัวเรือน ห้ามเผาแบตเตอรี่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการบริการด้านแบตเตอรี่และการรีไซเคิล โปรดดู www.apple.com/th/batteries/

สิ่งรบกวนสมาธิ  การใช้ Apple Watch ในสภาพแวดล้อมบางอย่างอาจรบกวนสมาธิของคุณและอาจก่อให้เกิดสถานะการณ์ที่เป็นอันตรายได้ (ตัวอย่างเช่น หลีกเลี่ยงการพิมพ์ข้อความตัวอักษรในขณะขับรถหรือใช้หูฟังในขณะขี่จักรยาน) โปรดสังเกตกฎที่ห้ามหรือจำกัดการใช้โทรศัพท์มือถือหรือหูฟัง (ตัวอย่างเช่น กฎที่กำหนดให้ต้องโทรโดยไม่ใช้มือในขณะขับรถ)

การนำทาง  แผนที่ เส้นทาง และแอพที่อิงกับตำแหน่งที่ตั้งจำเป็นต้องใช้บริการข้อมูล บริการให้ข้อมูลเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ และอาจไม่สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้แผนที่ ทิศทาง หรือข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งอาจไม่มีให้บริการ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ คุณสมบัติแผนที่บางอย่างต้องใช้ บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง เปรียบเทียบข้อมูลที่ Apple Watch มอบให้กับสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวคุณแล้วยึดตามป้ายสัญลักษณ์เเป็นหลักหากไม่ตรงกับข้อมูลที่มอบให้ อย่าใช้บริการเหล่านี้ขณะปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องการสมาธิสูง โปรดปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์และกฎหมายและข้อกำหนดในพื้นที่ที่คุณกำลังใช้ Apple Watch และโปรดใช้สามัญสำนึกเสมอ

การชาร์จ  หากต้องการชาร์จ Apple Watch ให้ใช้สายชาร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็กและอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่ให้มาด้วย (และสำหรับ Apple Watch Edition ให้ใช้กล่องชาร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็กพร้อมสายที่ให้มาด้วย หรือใช้สายชาร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็กที่ให้มาด้วย) คุณยังสามารถใช้สาย Lightning และอะแดปเตอร์จ่ายไฟ 5W จากผู้ผลิตอื่นที่มีโลโก้ MFI ได้ด้วยเช่นกัน เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องวาง Apple Watch, สายชาร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็ก และอะแเดปเตอร์จ่ายไฟไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดีในขณะที่ทำการชาร์จ เมื่อทำการชาร์จ Apple Watch Edition ในกล่องชาร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็ก โปรดเปิดฝาไว้ การใช้สายชาร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็กหรือกล่องชาร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็กที่เสียหาย หรือการชาร์จในขณะที่มีความชื้น สามารถทำให้เกิดการลุกไหม้ ไฟฟ้าช็อต การบาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหายต่อ Apple Watch หรือทรัพย์สินอื่นได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า Apple Watch และสายชาร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็กหรนือกล่องชาร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็กแห้งอยู่ก่อนที่จะชาร์จ เมื่อคุณใช้สายชาร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็กหรือกล่องชาร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็กเพื่อชาร์จ Apple Watch โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลั๊ก USB เข้ากับอะแดปเตอร์จนสุดก่อนที่จะเสียบอะแดปเตอร์เข้ากับเต้าจ่ายไฟ โปรดหลีกเลี่ยงการชาร์จ Apple Watch ในที่ที่โดนแสงอาทิตย์โดยตรง อย่าสวม Apple Watch ในขณะที่กำลังชาร์จ

การสัมผัสกับความร้อนเป็นระยะเวลานาน  Apple Watch, สายชาร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็ก, กล่องชาร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็ก และอะแดปเตอร์จ่ายไฟ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานและขีดจำกัดด้านอุณภูมิพื้่นผิวที่บังคับใช้ อย่างไรก็ตาม แม้แต่ภายในข้อจำกัดเหล่านี้ การสัมผัสกับพื้นผิวที่อุ่นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจเป็นเหตุให้มีอาการปวดหรือเกิดการบาดเจ็บ Apple Watch, สายชาร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็ก, กล่องชาร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็ก และอะแดปเตอร์จ่ายไฟจะอุ่นขึ้นเมื่อเสียบกับแหล่งจ่ายไฟ โปรดใช้สามัญสำนึกเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ผิวหนังของคุณสัมผัสกับ Apple Watch, สายชาร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็ก, กล่องชาร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็ก หรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟเป็นระยะเวลานานเมื่อเสียบสายอยู่ ตัวอย่างเช่น ในขณะที่ Apple Watch กำลังชาร์จอยู่ หรือในขณะที่สายชาร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็ก, กล่องชาร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็ก หรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟเสียบอยู่กับแหล่งจ่ายไฟ อย่านอนหลับทับอุปกรณ์เหล่านั้นหรือวางไว้ใต้ผ้าห่ม หมอน หรือร่างกายของคุณ ให้เอาใจใส่เป็นพิเศษหากคุณมีสภาพร่างกายที่ส่งผลต่อความสามารถของคุณในการตรวจจับความร้อนกับร่างกาย โปรดถอด Apple Watch ออกหากอุปกรณ์มีอุณหภูมิสูงขึ้นจนก่อให้เกิดความไม่สบายในการสวมใส่

การสูญเสียการได้ยิน  การฟังเสียงในระดับความดังเสียงสูงอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ เสียงรบกวน รวมทั้งการเปิดรับความดังเสียงระดับสูงอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เสียงดูเบาลงกว่าที่ควรจะเป็นได้ เปิดการเล่นเสียงแล้วตรวจสอบความดังเสียงก่อนที่จะสวมหูฟังที่เชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับหูของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยิน ให้ดูที่ www.apple.com/asia/sound

คำเตือน: อย่าฟังความดังเสียงระดับสูงเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันความเสียหายทางการได้ยินที่อาจเกิดขึ้นได้

การเปิดรับคลื่นความถี่วิทยุ Apple Watch ใช้สัญญาณวิทยุเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ที่เกิดจากสัญญาณวิทยุและขั้นตอนที่คุณสามารถทำเพื่อลดการสัมผัสกับคลื่นนั้น ให้เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “นาฬิกาข้อมือของฉัน” จากนั้นแตะ ทั่วไป > เกี่ยวกับ > ทางกฎหมาย > การเปิดรับคลื่นความถี่วิทยุ หรือไปที่ www.apple.com/legal/rfexposure

การรบกวนทางความถี่คลื่นวิทยุ  สังเกตสัญลักษณ์และป้ายประกาศที่ห้ามหรือจำกัดการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ตัวอย่างเช่น ในสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพหรือพื้นที่สำหรับจุดระเบิด) ถึงแม้ว่า Apple Watch, สายชาร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็ก และกล่องชาร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็กจะได้รับการออกแบบ ทดสอบ และผลิตมาให้ตรงตามข้อบังคับที่ควบคุมการปล่อยคลื่นความถี่วิทยุแล้ว แต่การปล่อยคลื่นความถี่วิทยุจาก Apple Watch, สายชาร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็ก และกล่องชาร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็กก็ยังสามารถส่งผลเสียต่อการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นได้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้อุปกรณ์เหล่านั้นทำงานผิดพลาด โปรดถอดสายชาร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็กและกล่องชาร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็กและปิดเครื่อง Apple Watch หรือใช้โหมดเครื่องบินเมื่ออยู่ในที่ห้ามใช้ เช่น ขณะเดินทางด้วยเครื่องบิน หรือเมื่อได้รับการขอให้ปิดเครื่องโดยผู้มีอำนาจ

การรบกวนอุปกรณ์ทางการแพทย์  Apple Watch มีส่วนประกอบและมีคลื่นวิทยุที่ปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า Apple Watch, สายนาฬิกาบางประเภท, สายชาร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็ก และตัวเรือนชาร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็กนั้นมีแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและแม่เหล็กเหล่านี้อาจรบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องกระตุกหัวใจ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ได้ เพื่อความปลอดภัย ให้รักษาระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ทางการแพทย์และ Apple Watch, สายนาฬิกา, สายชาร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็ก และกล่องชาร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็ก ปรึกษาแพทย์และผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อขอข้อมูลแบบจำเพาะของอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณ โปรดหยุดใช้ Apple Watch, สาย, สายชาร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็ก และกล่องชาร์จ Apple Watch แบบแม่เหล็กหากคุณสงสัยว่ารบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องกระตุกหัวใจ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นใดของคุณ

ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์  Apple Watch, ตัวตรวจจับการเต้นหัวใจ และแอพต่างๆ ที่มาพร้อมกับ Apple Watch ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์และใช้เพื่อจุดประสงค์ในการออกกำลังกายเท่านั้น อุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้ออกแบบหรือมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้วินิจฉัยโรคหรือภาวะอื่นๆ หรือการรักษา บรรเทา การบำบัด หรือการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ

ภาวะการเจ็บป่วย  โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเริ่มหรือแก้ไขโปรแกรมการออกกำลังกายใดๆ โดยใช้ Apple Watch ควรระมัดระวังขณะออกกำลัง หยุดออกกำลังทันที หากคุณรู้สึกผิดปรกติ หรือวิงเวียน ไอ หรือหายใจติดขัด เมื่อคุณออกกำลังกาย จะถือว่าคุณได้ยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาการบาดเจ็บต่างๆ ที่อาจเป็นผลจากกิจกรรมดังกล่าว หากคุณมีภาวะการเจ็บป่วยที่คุณเชื่อว่า Apple Watch อาจส่งผลให้เกิดอาการได้ (ตัวอย่างเช่น ชัก หมดสติ ปวดตา หรือปวดศีรษะ) โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนใช้ Apple Watch

สภาพบรรยากาศที่จุดติดไฟได้  การชาร์จหรือใช้ Aple Watch ในพื้นที่ที่มีสภาพบรรยากาศที่อาจจุดติดไฟได้ เช่น พื้นที่ที่อากาศประกอบด้วยสารเคมี ไอน้ำ หรืออนุภาคต่างๆ (เช่น เม็ดผง ฝุ่น หรือผงโลหะ) ที่มีความไวไฟอยู่ในระดับสูง อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์และคำแนะนำทุกอย่าง

กิจกรรมที่ส่งผลร้ายแรง  Apple Watch ไม่ได้มีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานที่หากอุปกรณ์ใช้งานไม่ได้แล้วอาจนำไปสู่การเสียชีวิต อาการบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความเสียหายรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม

อันตรายจากการหายใจไม่ออก สาย Apple Watch บางแบบอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการหายใจไม่ออกในเด็กเล็กได้ โปรดเก็บสายนาฬิกาเหล่านี้ให้ห่างจากเด็กเล็ก

ความบอบบางของผิวหนัง บางคนอาจมีปฏิกิริยากับวัสดุบางชนิดที่ใช้ในเครื่องอัญมณี นาฬิกา และอุปกรณ์สำหรับสวมใส่อื่นๆ ที่ต้องสัมผัสกับผิวหนังเป็นระยะเวลานาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเกิดจากอาการแพ้ ตัวแปรตามธรรมชาติ การสัมผัสกับสารก่ออาการแพ้เป็นระยะเวลานาน เช่น สบู่ เหงื่อ หรือสาเหตุอื่นๆ คุณมีโอกาสเกิดอาการผิดปกติจากอุปกรณ์สำหรับสวมใส่มากขึ้นหากคุณมีอาการแพ้หรือความบอบบางอื่นๆ หากคุณทราบว่าผิวหนังของตัวเองบอบบาง โปรดสวม Apple Watch ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ คุณมีโอกาสเกิดอาการผิดปกติจากการสวม Apple Watch มากขึ้นหากคุณสวมแน่นเกินไป โปรดถอด Apple Watch ออกเป็นระยะเพื่อให้ผิวหนังของคุณได้ระบายอากาศ โปรดรักษาความสะอาดของ Apple Watch และสายนาฬิกา และดูแลให้แห้งอยู่เสมอ เพื่อลดโอกาสที่ผิวหนังจะเกิดความผิดปกติ หากผิวหนังบริเวณรอบๆ หรือใต้ Apple Watch เกิดรอยแดง บวม คัน หรืออาการผิดปกติหรือความรู้สึกไม่สบายอื่นๆ โปรดถอด Apple Watch ออกแล้วปรึกษาแพทย์ของคุณของกลับมาสวมต่อ ถึงแม้ว่าอาการจะบรรเทาลงแล้ว แต่การใช้งานอย่างต่อเนื่องก็อาจทำให้อาการนั้นกลับมาเกิดใหม่หรือร้ายแรงขึ้นได้

Apple Watch, Apple Watch Sport อะลูมิเนียมสีเทาสเปซเกรย์และสีโรสโกลด์, ส่วนที่เป็นสแตนเลสของสาย Apple Watch บางรุ่น และแม่เหล็กในนาฬิกาและสายนาฬิกามีส่วนประกอบของนิกเกิ้ล มีโอกาสน้อยที่จะสัมผัสกับนิกเกิ้ลจากวัสดุเหล่านี้ แต่ลูกค้าบางรายที่มีอาการแพ้นิกเกิ้ลควรใช้ความระมัดระวังเมื่อสวมนาฬิกาจนกว่าจะยืนยันได้ว่าไม่เกิดอาการแพ้

Apple Watch, สาย Milanese Loop, สาย Modern Buckle และสาย Leather Loop มีเมทาคริเลตในปริมาณเล็กน้อยซึ่งมาจากสารเชื่อมยึด เมทาคริเลตเป็นสารที่พบได้ทั่วไปในผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคจำนวนมากที่ต้องสัมผัสกับผิวหลัง รวมถึงพลาสเตอร์ปิดแผล แต่บางคนอาจมีความบอบบางต่อสารนี้ หรือค่อยๆ สะสมอาการเมื่อเวลาผ่านไป มีโอกาสน้อยที่จะสัมผัสกับเมทาคริเลตจาก Apple Watch และสายแบบต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น แต่ลูกค้าบางรายที่มีอาการแพ้เมทาคริเลตควรใช้ความระมัดระวังเมื่อสวมนาฬิกาจนกว่าจะยืนยันได้ว่าไม่เกิดอาการแพ้

วัสดุที่ใช้ใน Apple Watch และสายนาฬิกา Apple Watch นั้นได้มาตรฐานเครื่องอัญมณีของ U.S. Consumer Product Safety Commission กำหนด ข้อกำหนดของยุโรปที่บังคับใช้ และมาตรฐานระหว่างประเทศอื่นๆ