ข้อมูลการดูแลรักษาสายนาฬิกา

โปรดใช้สายนาฬิกายี่ห้อ Apple หรือยี่ห้อที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เท่านั้น

วิธีการทำความสะอาดสายนาฬิกายี่ห้อ Apple  โปรดถอดสายนาฬิกาออกจาก Apple Watch ก่อนทำความสะอาด ดู การถอด เปลี่ยน และรัดสายนาฬิกา

หมายเหตุ: ข้อมูลเกี่ยวกับการทำความสะอาดนี้ให้ใช้กับสายนาฬิกายี่ห้อ Apple เท่านั้น สำหรับยี่ห้ออื่นทั้งหมด ให้ทำตามข้อมูลที่มอบมาพร้อมกับสายนาฬิกา

สำหรับสายนาฬิกาส่วนที่เป็นหนัง ให้เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าที่ไม่สร้างรอยขูดขีด ไม่มีขน และชุบน้ำจืดหมาดๆ (หากจำเป็น) หลังจากทำความสะอาดแล้ว ให้รอให้สายนาฬิกาแห้งสนิทก่อนติดกลับเข้าไปกับ Apple Watch อย่าเก็บสายนาฬิกาหนังไว้ในที่ที่โดนแสงแดดโดยตรง มีอุณหภูมิสูง หรือมีความชื้นสูง อย่าแช่สายนาฬิกาหนังในน้ำ สายหนังไม่กันน้ำ

สำหรับสายนาฬิกาและบานพับแบบอื่นทั้งหมด ให้เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าที่ไม่สร้างรอยขูดขีด ไม่มีขน และชุบน้ำจืดหมาดๆ (หากจำเป็น) เช็ดสายนาฬิกาให้แห้งด้วยผ้าที่ไม่สร้างรอยขูดขีดและไม่มีขนก่อนที่จะติดกลับเข้าไปกับ Apple Watch