การรีเซ็ตการตั้งค่าของ Apple Watch

การรีเซ็ตการตั้งค่าของ Apple Watch เปิดแอพการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า บน Apple Watch จากหน้าจอโฮมแล้วไปที่ ทั่วไป > รีเซ็ต จากนั้นให้แตะลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด

หลังจากรีเซ็ตเสร็จและ Apple Watch เริ่มการทำงานใหม่แล้ว คุณต้องจับคู่ Apple Watch กับ iPhone อีกครั้ง โดยให้เปิดแอพ Apple Watch ใน iPhone แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงใน iPhone และ Apple Watch