การขอรับข้อมูลเกี่ยวกับ Apple Watch ของคุณ

การดูข้อมูลเกี่ยวกับ Apple Watch เปิดแอพการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า ใน Apple Watch จากหน้าจอโฮมแล้วไปที่ ทั่วไป > เกี่ยวกับ รายการที่คุณสามารถดูได้ มีดังนี้:

  • ชื่อ

  • จำนวนเพลง รูปภาพ และแอพ

  • ความจุและพื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้

  • เวอร์ชั่นซอฟต์แวร์

  • หมายเลขรุ่น

  • หมายเลขประจำเครื่อง

  • ที่อยู่ Wi-Fi และ Bluetooth

  • SEID

  • ข้อมูลทางกฎหมาย

หากต้องการดูเครื่องหมายของหน่วยงานกำกับ ให้เปิดการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า จากนั้นไปที่ ทั่วไป > กฎเกณฑ์

คุณยังสามารถดูข้อมูลนี้บน iPhone ที่จับคู่กันอยู่ได้ด้วย โดยให้เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “นาฬิกาข้อมือของฉัน” จากนั้นไปที่ ทั่วไป > เกี่ยวกับ เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดแล้วแตะ ทางกฎหมาย เพื่อดูคำประกาศทางกฎหมาย ใบอนุญาต ข้อมูลเกี่ยวกับที่ที่สามารถดูการรับประกัน และข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับคลื่นความถี่วิทยุ (RF)