ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ
คำเตือน: การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยอาจ ...

ข้อมูลด้านการดูแลที่สำคัญ
การสัมผัสกับของเหลว Apple Watch สามารถกันน้ำได้ แ ...

ข้อมูลการดูแลรักษาสายนาฬิกา
โปรดใช้สายนาฬิกายี่ห้อ Apple หรือยี่ห้อที่ได้รับอน ...

การถอด เปลี่ยน และรัดสายนาฬิกา
ปฏิบัติตามคำแนะนำทั่วไปเหล่านี้เพื่อทำ จากนั้นให้ค ...

เว็บไซต์การสนับสนุนของ Apple Watch
ข้อมูลการสนับสนุนที่มีเนื้อหาครอบคลุมมีให้ใช้งานแบ ...

การเริ่มการทำงานของ Apple Watch ใหม่
หากมีบางอย่างทำงานไม่ถูกต้อง ให้ลองเริ่มการทำงานให ...

การรีเซ็ตการตั้งค่าของ Apple Watch
เปิดแอพการตั้งค่า บน Apple Watch จากหน้าจอโฮมแล้ว ...

การขอรับข้อมูลเกี่ยวกับ Apple Watch ของคุณ
การดูข้อมูลเกี่ยวกับ Apple Watch เปิดแอพการตั้งค่า ...

การกู้คืน Apple Watch
หาก Apple Watch ถูกปิดใช้งานเนื่องจากคุณลืมรหัสผ่า ...

การอัปเดตซอฟต์แวร์ของ Apple Watch
คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของ Apple Watch ได้โดยการต ...