แอพที่มีมาให้

แอพเหล่านี้ติดตั้งมาบน Apple Watch ล่วงหน้าแล้ว

ไอคอน

แอพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ไอคอนกิจกรรม

กิจกรรม

ดู การติดตามกิจกรรมประจำวัน

ไอคอนนาฬิกาปลุก

นาฬิกาปลุก

ดู การตั้งปลุก

ไอคอนปฏิทิน

ปฏิทิน

ดู การตรวจสอบและอัปเดตปฏิทินของคุณ

ไอคอนกล้อง

กล้อง

ดู การใช้ช่องมองภาพและชัตเตอร์แบบรีโมต

ไอคอนเมล

เมล

ดูที่ การอ่านเมล และ การตอบกลับเมล

ไอคอนแผนที่

แผนที่

ดู การสำรวจแผนที่

ไอคอนข้อความ

ข้อความ

ดู การอ่านและตอบกลับข้อความ

ไอคอนเพลง

แอพเพลง

ดู การเล่นเพลงบน Apple Watch

ไอคอนแอพโทรศัพท์

โทรศัพท์

ดูที่ การรับสายโทรศัพท์ และ การโทรออก

ไอคอนแอพรูปภาพ

รูปภาพ

ดู การดูรูปภาพใน Apple Watch

ไอคอนรีโมต

รีโมต

ดู การควบคุม Apple TV

ไอคอนการตั้งค่า

การตั้งค่า

โปรดมองหาไอคอนนี้เพื่อดูการอ้างอิงการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องตลอดคู่มือฉบับนี้

ไอคอนหุ้น

หุ้น

ดู การติดตามหุ้น

ไอคอนนาฬิกาจับเวลา

นาฬิกาจับเวลา

ดู การจับเวลากิจกรรมด้วยนาฬิกาจับเวลา

ไอคอนนาฬิกานับถอยหลัง

ตัวจับเวลาถอยหลัง

ดู การใช้ตัวจับเวลาถอยหลัง

ไอคอน Wallet

Wallet

ดูที่ การซื้อสินค้าและบริการด้วย Apple Pay และ การใช้ Wallet กับบัตรและตั๋วประเภทต่างๆ

ไอคอนสภาพอากาศ

สภาพอากาศ

ดู การตรวจสอบสภาพอากาศ

ไอคอนการออกกำลังกาย

ออกกำลังกาย

ดู การตรวจสอบการออกกำลังกายของคุณ

ไอคอนนาฬิกาโลก

นาฬิกาโลก

ดู การดูเวลาในสถานที่อื่นๆ