การใช้งาน Apple Watch โดยไม่มี iPhone ที่จับคู่กันอยู่

หน้าจอ Apple Watch สามหน้าจอที่แสดงตัวเลือกในการใช้นาฬิกาโดยไม่มี iPhone ที่ใช้งานร่วมกันอยู่ใกล้ๆ ได้แก่ การเล่นเพลง การตรวจสอบความคืบหน้าของกิจกรรม และหน้าจอการวิ่งที่แสดงเวลาที่ออกกำลังกายไป

ถึงแม้ว่าคุณจะต้องมี iPhone อยู่ใกล้ๆ จึงจะทำอะไรหลายๆ อย่างด้วย Apple Watch ได้ แต่ก็มีบางสิ่งที่คุณทำได้โดยไม่ต้องมี iPhone อยู่ใกล้ๆ หรือเมื่อปิดเครื่อง iPhone อยู่:

  • เล่นเพลงจากเพลย์ลิสต์ที่เชื่อมข้อมูลอยู่บน Apple Watch

  • ใช้นาฬิกา ไอคอนนาฬิกา การตั้งปลุก ไอคอนนาฬิกาปลุก นาฬิกานับถอยหลัง ไอคอนนาฬิกานับถอยหลัง และนาฬิกาจับเวลา ไอคอนนาฬิกาจับเวลา

  • ติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมด้วยแอพกิจกรรม ไอคอนกิจกรรม

  • ติดตามความคืบหน้าของการออกกำลังกายด้วยแอพออกกำลังกาย ไอคอนการออกกำลังกาย

  • แสดงรูปภาพจากอัลบั้มรูปภาพที่เชื่อมข้อมูลอยู่ในแอพรูปภาพ ไอคอนแอพรูปภาพ

  • การซื้อสินค้าและบริการด้วย Apple Pay

Apple Watch ใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth® ในการเชื่อมต่อกับ iPhone ที่จับคู่กันอยู่ และใช้ iPhone ในการทำงานแบบไร้สายหลายอย่าง Apple Watch กำหนดค่าเครือข่าย Wi-Fi ด้วยตัวเองไม่ได้ แต่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณตั้งค่าไว้หรือเชื่อมต่ออยู่บน iPhone ที่จับคู่กัน

หาก Apple Watch ของคุณอยู่ในระยะทำการของเครือข่าย Wi-Fi ที่ iPhone เคยเชื่อมต่อมาก่อน คุณยังคงสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ (ถึงแม้ว่าจะปิดเครื่อง iPhone อยู่):

  • การใช้ Siri

  • ส่งและรับข้อความ Digital Touch

  • ส่งและรับข้อความด้วย iMessage ไอคอนข้อความ

  • โทรออกและรับสาย ไอคอนแอพโทรศัพท์ (หากคุณเปิดใช้งานการโทรด้วย Wi-Fi อยู่ และคุณอยู่ในระยะทำการของเครือข่าย Wi-Fi ที่ iPhone ของคุณเคยเชื่อมต่อมาก่อน)