การใช้งานและจัดระเบียบแอพต่างๆ

Apple Watch มีแอพมากมายหลายประเภทสำหรับใช้งานด้านการสื่อสาร ข้อมูล และรักษาเวลา โดยทั้งหมดจะอยู่บนหน้าจอโฮมเดียว ซึ่งเป็นที่ที่คุณสามารถจัดระเบียบได้ตามต้องการ

เปิดแอพ กด Digital Crown เมื่ออยู่บนหน้าปัดนาฬิกาเพื่อไปที่หน้าจอโฮม จากนั้นให้แตะไอคอนแอพ หากคุณกำลังอยู่ที่หน้าจอโฮมแล้ว คุณสามารถหมุน Digital Crown เพื่อเปิดแอพที่อยู่กึ่งกลางหน้าจอได้

การเปิดแอพล่าสุดที่คุณใช้ กด Digital Crown สองครั้ง

การกลับสู่หน้าปัดนาฬิกา กด Digital Crown หรือแตะไอคอนนาฬิกา ไอคอนนาฬิกา บนหน้าจอโฮม

การจัดเรียงแอพของคุณใหม่ กด Digital Crown ของ Apple Watch เพื่อไปที่หน้าจอโฮม แตะไอคอนแอพค้างไว้จนกว่าไอคอนทั้งหมดจะกระดุกกระดิก จากนั้นลากไปที่ตำแหน่งใหม่ เมื่อคุณทำเสร็จ ให้กด Digital Crown

หน้าจอโฮมของ Apple Watch ที่แอพต่างๆ กำลังกระดุกกระดิกและถูกทำให้ราบเป็นขนาดเดียวกัน คุณสามารถลากแอพต่างๆ ไปที่ตำแหน่งใหม่ได้

หรือเปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “นาฬิกาข้อมือของฉัน” จากนั้นแตะเค้าโครงแอพ แตะไอคอนแอพค้างไว้ จากนั้นลากไปที่ตำแหน่งใหม่

หน้าจอเค้าโครงบนแอพ Apple Watch บน iPhone ที่แสดงเค้าโครงแอพ แตะแล้วลากเพื่อย้ายแอปไปรอบๆ

การรับแอพจาก App Store เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะรายการแนะนำเพื่อเลือกดูแอพสำหรับ Apple Watch หากคุณทราบชื่อของแอพ ให้ลองค้นหาเพื่อไปที่แอพนั้นอย่างรวดเร็ว

ด้านล่างสุดของหน้าจอแอพ Apple Watch บน iPhone ซึ่งแสดงแถบสามแถบ โดยแถบซ้ายคือ “นาฬิกาข้อมือของฉัน” ซึ่งเป็นที่ที่คุณต้องไปเพื่อเปิดการตั้งค่า Apple Watch แถบกลางคือที่ที่คุณสามารถสำรวจวิดีโอใน Apple Watch และแถบขวาจะพาคุณไปสู่ App Store ซึ่งเป็นที่ที่คุณสามารถดาวน์โหลดแอพสำหรับ Apple Watch ได้

การปรับการตั้งค่าแอพ เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “นาฬิกาข้อมือของฉัน” จากนั้นเลื่อนลงเพื่อดูแอพต่างๆ ที่คุณติดตั้ง แตะที่แอพเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าของแอพนั้น

การตรวจสอบเนื้อที่เก็บข้อมูลที่แอพต่างๆ ใช้ หรือเปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “นาฬิกาข้อมือของฉัน” จากนั้นไปที่ ทั่วไป > การใช้งาน

การแสดงหรือซ่อนแอพที่ติดตั้ง เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “Apple Watch ของฉัน” เลื่อนลงเพื่อดูแอพต่างๆ ที่คุณติดตั้ง แตะชื่อแอพ จากนั้นแตะแสดงแอพบน Apple Watch คุณไม่สามารถซ่อนแอพที่มาพร้อมกับ Apple Watch สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงหรือซ่อนหน้าปัดต่างๆ โปรดดู การดูหน้าปัดรวมของคุณ

การเอาแอพที่ติดตั้งแล้วออกจาก Apple Watch กดไอคอนแอพบนหน้าจอโฮมค้างไว้จนกระทั่งคุณเห็นเครื่องหมายกากบาท (X) บนไอคอน จากนั้นให้แตะเครื่องหมายกากบาทเพื่อเอาแอพนั้นออกจาก Apple Watch แอพนั้นจะยังคงอยู่บน iPhone ที่จับคู่กัน นอกเสียจากคุณจะลบออกจาก iPhone ด้วย

การตั้งค่าการจำกัดสำหรับแอพต่างๆ การจำกัดบางอย่างที่คุณตั้งไว้ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด บน iPhone จะส่งผลกับ Apple Watch ด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณปิดใช้งานกล้องบน iPhone ไอคอนรีโมตกล้องจะถูกเอาออกจากหน้าจอโฮมของ Apple Watch