การส่งและจัดการข้อความ

การส่งข้อความใหม่ เปิดแอพ ไอคอนข้อความ แล้วกดลงน้ำหนักที่รายการสนทนา จากนั้นแตะไอคอนข้อความใหม่ แตะรายชื่อในรายการสนทนาล่าสุดที่ปรากฏขึ้น แตะเครื่องหมาย + ที่ด้านซ้ายล่างเพื่อเลือกจากรายชื่อติดต่อทั้งหมด หรือแตะปุ่มไมโครโฟนเพื่อค้นหาบุคคลในรายชื่อของคุณหรือป้อนหมายเลขโทรศัพท์ตามคำบอก คุณสามารถเขียนข้อความได้หลายวิธี

  • การใช้ข้อความที่เตรียมไว้

  • ป้อนข้อความใหม่ตามคำบอก

  • บันทึกคลิปเสียง

  • ส่งอิโมจิแบบเคลื่อนไหว

  • ส่งแผนที่แสดงตำแหน่งของคุณ (หากคุณมี iPhone อยู่กับตัว)

  • สลับไปที่ iPhone แล้วใช้แป้นพิมพ์แบบเต็มเพื่อพิมพ์ข้อความ

ถาม Siri. “บอกปื๊ดว่าฉันจะไปถึงในอีก 20 นาที” จากนั้นก็แค่ลดข้อมือของคุณลงเพื่อส่ง

การส่งข้อความที่เตรียมไว้ หลังจากที่เลือกรายชื่อแล้ว ให้แตะสร้างข้อความเพื่อดูรายการวลีใช้สะดวกที่คุณสามารถใช้ได้ จากนั้นก็แค่แตะวลีที่คุณต้องการเพื่อส่ง หากต้องการเปลี่ยนเป็นวลีของคุณเอง ให้เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “นาฬิกาข้อมือของฉัน” จากนั้นไปที่ ข้อความ > การตอบกลับเริ่มต้น แล้วแตะการตอบกลับเริ่มต้นที่ต้องการเปลี่ยน

หากข้อความที่เตรียมไว้ไม่ใช่ภาษาที่คุณต้องการใช้ ให้กดหน้าจอแล้วแตะเลือกภาษา ภาษาที่มีให้ใช้คือภาษาที่คุณได้เปิดใช้งานไว้บน iPhone ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์

หน้าจอแอพข้อความที่แสดงปุ่มยกเลิกที่ด้านบนสุด การตอบกลับที่ตั้งไว้สามแบบ (“เป็นยังไงบ้าง”, “กำลังเดินทาง” และ “โอเค”) ปุ่มสองปุ่มที่ด้านล่างสุด อิโมจิและไมโครโฟน

ป้อนข้อความตามคำบอก ขณะที่กำลังสร้างข้อความหรือตอบกลับ ให้แตะปุ่มไมโครโฟน ไอคอนไมโครโฟน แล้วพูดสิ่งที่คุณต้องการพูด จากนั้นแตะเสร็จ คุณสามารถพูดเครื่องหมายวรรคตอนได้ด้วย ตัวอย่างเช่น “มาถึงหรือยังเครื่องหมายคำถาม” คุณสามารถเลือกได้ว่าจะส่งข้อความเป็นข้อความตัวอักษรหรือส่งเป็นคลิปเสียง โดยให้แตะตัวเลือกที่คุณต้องการ หากคุณเลือกคลิปเสียง ผู้รับจะได้รับข้อความเสียงสำหรับฟัง ไม่ใช่ข้อความตัวอักษรสำหรับอ่าน

หากคุณใช้มากกว่าหนึ่งภาษาและการป้อนตามคำบอกของคุณไม่ได้ป้อนเป็นภาษาที่ถูกต้องของการสนทนา คุณยังคงสามารถส่งข้อความนั้นเป็นคลิปเสียงได้อยู่ หรือเปลี่ยนภาษาป้อนตามคำบอกโดยการกดหน้าจอแล้วแตะเลือกภาษา

หน้าจอแอพข้อความที่แสดงบทสนทนา การตอบสนองล่าสุดคือข้อความเสียงพร้อมปุ่มเล่น

การส่งข้อความที่ป้อนตามคำบอกเป็นคลิปเสียงเสมอ คุณไม่จำเป็นต้องเลือกใหม่ทุกครั้งหากคุณต้องการส่งข้อความที่ป้อนตามคำบอกทั้งหมดเป็นข้อความเสียง โดยให้เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “นาฬิกาข้อมือของฉัน” จากนั้นไปที่ ข้อความ > ข้อความเสียง แล้วให้แตะตัวเลือก

การใส่อิโมจิแบบเคลื่อนไหว ในขณะที่กำลังสร้างข้อความหรือตอบกลับ ให้แตะปุ่มอิโมจิ ปุ่มอิโมจิ แล้วปัดเพื่อเลือกดูรูปภาพที่มีให้ใช้ หมุน Digital Crown เพื่อเลื่อนและแก้ไขรูปภาพ (ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนหน้ายิ้มเป็นหน้าบึ้ง) ลากไปทางซ้ายหรือขวาบนใบหน้าระหว่างตาสองข้างหรือที่ปากเพื่อเปลี่ยนการแสดงออกมากขึ้นไปอีก หากต้องการดูรูปภาพประเภทอื่นๆ ให้ปัดไปที่หน้าถัดไป หน้าสุดท้ายจะแสดงอิโมจิแบบดั้งเดิม เมื่อคุณพบสัญลักษณ์ที่ต้องการแล้ว ให้แตะสัญลักษณ์นั้นเพื่อเพิ่มลงในข้อความของคุณ จากนั้นแตะส่ง

หน้าจอแอพข้อความที่มีอิโมจิอยู่ตรงกลาง คุณสามารถเลื่อนเพื่อเปลี่ยนการแสดงออกและดูรูปแบบอื่นๆ ในชุดรูปแบบได้

การแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ หากต้องการส่งแผนที่ที่แสดงตำแหน่งปัจจุบันของคุณให้กับผู้อื่น ให้กดลงน้ำหนักที่หน้าจอที่กำลังแสดงการสนทนา จากนั้นแตะส่งตำแหน่ง

หน้าจอแอพข้อความที่แสดงแผนที่ตำแหน่งของผู้ส่ง กดลงน้ำหนักที่หน้าจอเพื่อส่งตำแหน่งของคุณในการสนทนา

หมายเหตุ: ตรวจสอบใน iPhone ของคุณที่จับคู่อยู่ว่าได้เปิดใช้แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉันใน การตั้งค่า > iCloud > แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน

การดูว่าข้อความถูกส่งเมื่อใด ปัดการสนทนาในรายการสนทนาของแอพข้อความ ไอคอนข้อความ ไปทางซ้าย

โทรหาคนที่คุณกำลังส่งข้อความ กดลงน้ำหนักที่หน้าจอในระหว่างที่ดูบทสนทนา แตะ รายละเอียด จากนั้นแตะไอคอนโทรศัพท์ คุณสามารถปัดบทสนทนาในรายการบทสนทนาไปทางซ้ายเพื่อดูรายละเอียดได้ด้วยเช่นกัน

การลบบทสนทนา ปัดบทสนทนาไปทางซ้าย จากนั้นแตะถังขยะ