การโทรออก

ถาม Siri. ลองพูดว่า:

  • “โทรหาแม้น”

  • “โทรหาเบอร์ 555 555 2949”

  • “โทรหาปื๊ดด้วย FaceTime แบบเสียง”

การโทรออก หากบุคคลที่คุณจะโทรหาเป็นหนึ่งในรายการโปรด ให้กดปุ่มด้านข้างแล้วหมุน Digital Crown หรือแตะชื่อย่อของคนนั้น จากนั้นแตะปุ่มโทร หากบุคคลนั้นไม่ได้อยู่ในรายชื่อเพื่อนของคุณ ให้เปิดแอพโทรศัพท์ ไอคอนแอพโทรศัพท์ จากนั้นแตะรายการโปรดหรือรายชื่อ หมุน Digital Crown เพื่อเลือก จากนั้นแตะชื่อที่คุณต้องการโทรหา

หน้าจอที่แสดงใบหน้าของเพื่อนที่เลือก โดยมีปุ่ม Digital Touch และข้อความอยู่ด้านล่าง แตะโทรศัพท์เพื่อโทรหาเพื่อนคนนี้

การดูข้อมูลการโทรใน Apple Watch ขณะที่คุณกำลังพูดคุยบน iPhone คุณสามารถดูข้อมูลการโทรบน Apple Watch ได้ในแอพโทรศัพท์ ไอคอนแอพโทรศัพท์ คุณยังสามารถวางสายจาก Apple Watch ได้อีกด้วย (ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังใช้หูฟังหรือชุดหูฟัง)