การรับสายโทรศัพท์

คำเตือน: สำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสมาธิ ที่สามารถนำไปสู่สถานการณ์อันตราย ให้ดูที่ ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

รับสาย เมื่อคุณได้ยินหรือรู้สึกถึงการแจ้งเตือนสายโทร ให้ยกข้อมือของคุณขึ้นเพื่อดูว่าใครโทรเข้ามา แตะปุ่มตอบรับบน Apple Watch เพื่อพูดโดยใช้ไมโครโฟนและลำโพงในตัวเรือน หากต้องการรับสายโดยใช้ iPhone หรือส่งข้อความตัวอักษรแทน ให้หมุน Digital Crown เพื่อเลื่อนลง จากนั้นให้แตะตัวเลือก

เมื่อมีสายเรียกเข้า ให้แตะปุ่มสีเขียวเพื่อรับสายหรือแตะปุ่มสีแดงเพื่อส่งสายนั้นไปที่ข้อความเสียง

การพักสาย แตะ “รับสายใน iPhone” เพื่อพักสายจนกว่าคุณจะสามารถคุยต่อใน iPhone ที่จับคู่กันอยู่ได้ ผู้โทรจะได้ยินเสียงซ้ำๆ จนกระทั่งคุณรับสาย หากคุณหา iPhone ของคุณไม่พบ ให้แตะปุ่มส่งสัญญาณไปที่ iPhone บน Apple Watch เพื่อช่วยบอกตำแหน่ง

การสลับสายโทรจาก Apple Watch ไปที่ iPhone เพียงแค่ปัดไอคอนโทรศัพท์ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอล็อกของ iPhone ขึ้นขณะที่กำลังคุยโทรศัพท์ใน Apple Watch หรือหาก iPhone ไม่ได้ล็อกอยู่ ให้แตะแถบสีเขียวที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

การปรับความดังเสียงของสายโทร หากต้องการปรับความดังเสียงของลำโพงเมื่อคุยใน Apple Watch ให้หมุน Digital Crown ในขณะที่กำลังพูดสายหรือแตะสัญลักษณ์ความดังเสียงบนหน้าจอ แตะปุ่มปิดเสียงเพื่อปิดเสียงสายโทรฝั่งคุณ (หากคุณกำลังประชุมสาย เป็นต้น)

หน้าจอที่แสดงสายเรียกเข้า ซึ่งเป็นที่ที่คุณสามารถปรับความดังเสียงหรือปิดเสียงสายโทรได้

คุณยังสามารถปิดเสียงสายเรียกเข้าอย่างรวดเร็วได้โดยการกดฝ่ามือของคุณลงบนหน้าจอของนาฬิกาค้างไว้สามวินาที แต่คุณต้องเปิดตัวเลือกนี้ในแอพ Apple Watch ใน iPhone ก่อน ไปที่ “นาฬิกาข้อมือของฉัน” แล้วแตะเสียงและการสั่น จากนั้นเปิดใช้ทาบปิดเพื่อปิดเสียง

การส่งสายโทรไปยังข้อความเสียง แตะปุ่มปฏิเสธสีแดงในการแจ้งเตือนสายเรียกเข้า

การฟังข้อความเสียง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนหากผู้โทรเข้าได้ฝากข้อความเสียงไว้ ให้แตะปุ่มเล่นในการแจ้งเตือนนั้นเพื่อฟัง หากต้องการฟังข้อความเสียงในภายหลัง ให้เปิดแอพโทรศัพท์ ไอคอนแอพโทรศัพท์ จากนั้นแตะข้อความเสียง