การรับสายโทรศัพท์
คำเตือน: สำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ย ...

การโทรออก
ถาม Siri. ลองพูดว่า: “โทรหาแม้น” “โทรหาเบอร์ 555 ...

การโทรผ่าน Wi-Fi
หากผู้ให้บริการเซลลูลาร์ของคุณมีบริการโทรด้วย Wi-F ...