การแจ้งเตือนใน Apple Watch

แอพต่างๆ จะส่งการแจ้งเตือนเพื่อรายงานคุณเสมอ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการประชุม ข้อความ และเตือนความจำให้ออกกำลังกาย เป็นต้น Apple Watch จะแสดงการแจ้งตือนทันทีที่ส่งมาถึง แต่หากคุณไม่ได้อ่านทันที การแจ้งเตือนนั้นจะถูกบันทึกไว้เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบในภายหลังได้

ปัดขึ้นเพื่อดูการแจ้งเตือนจากหน้าปัดนาฬิกาใดก็ได้

คำเตือน: สำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสมาธิ ที่สามารถนำไปสู่สถานการณ์อันตราย ให้ดูที่ ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ