การตอบสนองต่อการแจ้งเตือนสด

การตอบสนองเมื่อการแจ้งเตือนส่งมาถึง หากคุณได้ยินหรือรู้สึกถึงการแจ้งเตือน ให้ยกข้อมือของคุณขึ้นเพื่อดูการแจ้งเตือนนั้น หมุน Digital Crown เพื่อเลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของการแจ้งเตือน จากนั้นกดปุ่มที่แสดงอยู่ตรงนั้น หรือแตะไอคอนแอพในการแจ้งเตือนเพื่อเปิดแอพที่ส่งการแจ้งเตือนนั้น

ไอคอนของแอพที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนนั้นจะปรากฏที่ด้านซ้ายบน คุณสามารถแตะไอคอนนั้นเพื่อเปิดเนื้อหาของการแจ้งเตือนในแอพนั้นได้

การบอกเลิกการแจ้งเตือน ปัดการแจ้งเตือนลง หรือเลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของการแจ้งเตือนนั้นแล้วแตะปิดทิ้ง

การเลือกการแจ้งเตือนที่จะแสดง ไปที่ การตั้งค่า > การแจ้งเตือน ใน iPhone เพื่อระบุว่าแอพและกิจกรรมใดบ้างที่จะสร้างการแจ้งเตือน จากนั้นให้เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “Apple Watch ของฉัน” แตะการแจ้งเตือน แตะที่แอพ (ตัวอย่างเช่น แอพข้อความ) จากนั้นแตะสะท้อนข้อมูล iPhone ของฉัน หรือหากต้องการเลือกการตั้งค่าการแจ้งเตือนอื่นนอกเหนือจากที่มีอยู่บน iPhone ให้แตะกำหนดเอง

ที่มาของการแจ้งเตือนจะแสดงเป็นรายการในแแอพ Apple Watch ใน iPhone แตะ “นาฬิกาข้อมือของฉัน” แตะการแจ้งเตือน จากนั้นเลื่อนลง

การปิดเสียงการแจ้งเตือน หากต้องการปิดเสียงการแจ้งเตือนใน Apple Watch ให้ปัดขึ้นที่หน้าปัดนาฬิกา ปัดไปที่หน้าปัดการตั้งค่า จากนั้นแตะปุ่มโหมดเงียบ คุณจะยังคงรู้สึกถึงการสะกิดเมื่อมีการแจ้งเตือนส่งมาถึง หากต้องการป้องกันไม่ให้มีเสียงหรือการสะกิด ให้แตะห้ามรบกวน

คุณสามารถปิดเสียงการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วโดยการกดฝ่ามือของคุณลงบนหน้าจอของนาฬิกาเป็นเวลาอย่างน้อยสามวินาทีได้ด้วยเช่นกัน คุณจะรู้สึกถึงการสะกิดเพื่อยืนยันว่าได้เปิดใช้งานปิดเสียงแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้ทาบปิดเพื่อปิดเสียงในแอพ Apple Watch บน iPhone อยู่ โดยแตะ “Apple Watch ของฉัน” แล้วไปที่เสียงและการสั่น

การรักษาความเป็นส่วนตัว เมื่อคุณยกข้อมือขึ้นเพื่อดูการแจ้งเตือน คุณจะเห็นข้อความสรุปสั้นๆ หลังจากนั้นอีกไม่กี่วินาทีจะแสดงรายละเอียดของข้อความ ตัวอย่างเช่น เมื่อข้อความส่งมาถึง คุณจะเห็นว่าใครเป็นผู้ส่งก่อน จากนั้นข้อความจึงจะปรากฏขึ้น หากไม่ต้องการให้การแจ้งเตือนแบบเต็มปรากฏขึ้นโดยที่คุณไม่ได้แตะการแจ้งเตือนนั้นก่อน ให้เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “นาฬิกาข้อมือของฉัน” แตะการแจ้งเตือน จากนั้นเปิดใช้ความเป็นส่วนตัวของการแจ้งเตือน