การตอบสนองต่อการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่าน

การดูการแจ้งเตือนที่คุณยังไม่ได้ตอบสนอง หากคุณไม่ได้ตอบสนองต่อการแจ้งเตือนเมื่อส่งมาถึง การแจ้งเตือนนั้นจะถูกบันทึกไว้ในศูนย์การแจ้งเตือน จุดสีแดงที่ด้านบนสุดของหน้าปัดนาฬิกาแสดงว่าคุณมีการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่าน ให้ปัดลงเพื่อดูการแจ้งเตือนนั้น หากต้องการเลื่อนรายการแจ้งเตือน ให้ปัดขึ้นหรือลงหรือหมุน Digital Crown

จุดสีแดงจะปรากฏขึ้นเหนือตำแหน่งสิบสองนาฬิกาในหน้าปัดเมื่อคุณมีการแจ้งเตือนให้ดู ปัดลงเพื่อดู

การตอบสนองต่อการแจ้งเตือนในรายการ แตะการแจ้งเตือนนั้น

แตะการแจ้งเตือนเพื่อทำการตอบสนอง

การล้างการแจ้งเตือน Apple Watch จะเอาการแจ้งเตือนออกจากรายการเมื่อคุณแตะเพื่อดูการแจ้งเตือนเหล่านั้น หากต้องการลบการแจ้งเตือนหนึ่งโดยไม่อ่าน ให้ปัดการแจ้งเตือนนั้นไปทางซ้าย จากนั้นแตะล้าง หากต้องการล้างการแจ้งเตือนทั้งหมด ให้กดลงน้ำหนักที่หน้าจอ จากนั้นแตะล้างทั้งหมด

ปุ่มล้างจะปรากฏขึ้นทางด้านขวาของการแจ้งเตือนเมื่อคุณปัดการแจ้งเตือนไปทางซ้าย