การแจ้งเตือนใน Apple Watch
แอพต่างๆ จะส่งการแจ้งเตือนเพื่อรายงานคุณเสมอ ตัวอย ...

การตอบสนองต่อการแจ้งเตือนสด
การตอบสนองเมื่อการแจ้งเตือนส่งมาถึง หากคุณได้ยินหร ...

การตอบสนองต่อการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่าน
การดูการแจ้งเตือนที่คุณยังไม่ได้ตอบสนอง หากคุณไม่ไ ...