การตั้งปลุก

ใช้แอพนาฬิกาปลุก ไอคอนนาฬิกาปลุก เพื่อเล่นเสียงหรือทำให้ Apple Watch สั่นในเวลาที่คุณต้องการ เพิ่มการตั้งปลุกลงบนหน้าปัดนาฬิกา เพื่อให้คุณสามารถเห็นการตั้งปลุกครั้งต่อไปได้เพียงปรายตามอง และเปิดแอพนาฬิกาปลุกได้เพียงปลายนิ้วแตะ

ถาม Siri. “ตั้งปลุกซ้ำตอน 6 โมงเย็น”

การเพิ่มนาฬิกาปลุก เปิดนาฬิกาปลุก ไอคอนนาฬิกาปลุก แล้วกดลงน้ำหนักที่หน้าจอ จากนั้นแตะ เพิ่มการตั้งปลุก + แตะเปลี่ยนเวลา แตะก่อนเที่ยงหรือหลังเที่ยง แตะชั่วโมงหรือนาที หมุน Digital Crown เพื่อปรับ จากนั้นแตะตั้งค่า ตั้งค่าทำซ้ำ ป้าย และเลื่อนปลุกตามที่คุณต้องการ

หน้าจอนาฬิกาห้าหน้าจอที่แสดงกระบวนการเพิ่มการปลุก กดเพิ่มการปลุก หมุน Digital Crown เพื่อตั้งเวลา ตั้งตัวเลือกในการตั้งค่า ตั้งตัวเลือกการทำซ้ำ และเปิดเลื่อนปลุก

การตั้งหรือปรับการปลุก เปิดนาฬิกาปลุก ไอคอนนาฬิกาปลุก แล้วแตะสวิตช์ที่อยู่ติดกับการตั้งปลุกเพื่อเปิดหรือปิด หรือแตะการตั้งปลุกเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าของการตั้งปลุกนั้น

หน้าจอนาฬิกาปลุกที่มีการปลุกสามรายการและสวิตช์สำหรับเปิดหรือปิดการปลุกเหล่านั้น

ถาม Siri. “Turn off seven-thirty alarm.”

การดูการปลุกครั้งต่อไปบนหน้าปัดนาฬิกาของคุณ กดลงน้ำหนักที่หน้าจอที่กำลังแสดงหน้าปัดนาฬิกา จากนั้นแตะกำหนดเอง ปัดไปทางซ้ายจนกระทั่งคุณสามารถเลือกกลไกหน้าปัดต่างๆ แตะกลไกหน้าปัดที่คุณต้องการใช้กับการปลุก จากนั้นหมุน Digital Crown เพื่อเลือกการปลุก เมื่อคุณทำเสร็จ ให้กด Digital Crown คุณสามารถเพิ่มการปลุกลงในหน้าปัดเหล่านี้ได้: โครโนกราฟ สีสัน มิคกี้เมาส์ โมดูลาร์ เรียบง่าย และยูทิลิตี้

หน้าจอสองหน้าจอ หน้าจอหนึ่งแสดงวิธีการตั้งค่าตัวเลือกเพื่อเพิ่มการปลุกลงในหน้าปัดนาฬิกาของคุณ อีกหน้าจอหนึ่งแสดงเวลาปลุกที่แสดงในหน้าปัดนาฬิกา

การห้ามไม่ให้ตัวคุณเองเลื่อนปลุก เมื่อเสียงปลุกดังขึ้น คุณสามารถแตะเลื่อนปลุกเพื่อให้เสียงปลุกดังขึ้นอีกครั้งในอีกหลายนาทีให้หลัง หากคุณไม่ต้องการอนุญาตให้เลื่อนปลุก ให้แตะการปลุกนั้นในรายการปลุก จากนั้นปิดใช้เลื่อนปลุก

หน้าจอของนาฬิกาสองหน้าจอ หน้าจอหนึ่งแสดงหน้าปัดนาฬิกาที่มีปุ่มเลื่อนปลุก อีกหน้าจอหนึ่้งแสดงการตั้งค่าแก้ไขการปลุก ซึ่งเป็นที่ที่คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้เลื่อนปลุก

การลบการตั้งปลุก เปิดนาฬิกาปลุก ไอคอนนาฬิกาปลุก แตะการปลุกในรายการ เลื่อนไปที่ด้านล่างสุด จากนั้นแตะลบ

หน้าจอแก้ไขการปลุก ซึ่งเป็นที่ที่คุณจะเลื่อนไปที่ด้านล่างสุดเพื่อแก้ไขการปลุก