การดูเวลาในสถานที่อื่นๆ

ใช้แอพนาฬิกาโลก ไอคอนนาฬิกาโลก บน Apple Watch เพื่อดูเวลาของเมืองต่างๆ ทั่วโลก เพิ่มเมืองลงบนหน้าปัดนาฬิกาของคุณเพื่อดูอย่างรวดเร็ว

ถาม Siri. “ตอนนี้ที่ออกแลนด์เวลากี่โมง”

การดูเวลาในเมืองอื่น เปิดแอพนาฬิกาโลก ไอคอนนาฬิกาโลก จากนั้นหมุน Digital Crown หรือปัดหน้าจอเพื่อเลื่อนดูรายชื่อเมือง หากคุณต้องการให้แสดงเวลาของเมืองหนึ่งตลอดเวลา คุณสามารถเพิ่มนาฬิกาโลกลงในหน้าปัดนาฬิกาแล้วเลือกเมืองที่จะแสดงได้

ภาพของแอพนาฬิกาโลกพร้อมรายชื่อเมืองและแถบเลื่อน หมุน Digital Crown เพื่อเลื่อนขึ้นหรือลง แตะเพื่อเลือก

การดูข้อมูลเพิ่มเติม หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับเมืองเพิ่มเติมรวมถึงเวลาอาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตก ให้แตะชื่อเมืองในรายการนาฬิกาโลก เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะเครื่องหมาย < ที่ด้านซ้ายบนหรือปัดไปทางขวาเพื่อกลับสู่รายชื่อเมือง และคุณก็สามารถกด Digital Crown เพื่อกลับสู่หน้าปัดนาฬิกาได้เช่นเคย

หน้าจอข้อมูลเพิ่มเติมของแอพนาฬิกาโลกที่แสดงเวลาปัจจุบันของนิวยอร์ก ความแตกต่างของเวลากับเมืองปัจจุบันของคุณ และเวลาอาทิตย์ขึ้น/อาทิตย์ตก แตะหน้าจอหรือกด Digital Crown เพื่อกลับสู่รายชื่อเมือง

การเพิ่มเมืองลงในนาฬิกาโลก เมืองที่คุณเพิ่มใน iPhone จะปรากฏในนาฬิกาโลก ไอคอนนาฬิกาโลก ใน Apple Watch ด้วย เปิดแอพนาฬิกาบน iPhone แล้วแตะนาฬิกาโลก จากนั้นแตะปุ่มเพิ่ม +

หน้าจอแอพนาฬิกาใน iPhone ซึ่งเป็นที่ที่คุณสามารถเพิ่มเมืองลงในแอพนาฬิกาโลกได้

การเพิ่มนาฬิกาโลกลงในหน้าปัดนาฬิกาของคุณ คุณสามารถเพิ่มนาฬิโลกลงบนหน้าปัดนาฬิกาได้หลายหน้าปัด โดยบางหน้าปัดจะสามารถเพิ่มนาฬิกาโลกได้มากกว่าหนึ่งเมือง กดลงน้ำหนักที่หน้าจอ จากนั้นแตะกำหนดเอง ปัดไปทางซ้ายจนกระทั่งคุณสามารถเลือกกลไกหน้าปัดต่างๆ แตะกลไกหน้าปัดที่คุณต้องการใช้กับนาฬิกาโลก จากนั้นหมุน Digital Crown เพื่อเลือกเมือง เมื่อคุณทำเสร็จ ให้กด Digital Crown คุณสามารถเพิ่มนาฬิกาโลกลงในหน้าปัดเหล่านี้ได้: โครโนกราฟ สีสัน มิคกี้เมาส์ โมดูลาร์ เรียบง่าย และยูทิลิตี้

หน้าจอนาฬิกาสองหน้าจอ หน้าจอหนึ่งแสดงการเพิ่มเวลาของเมืองอื่นลงในหน้าปัดนาฬิกา และอีกหน้าจอหนึ่งแสดงเวลาที่แสดงในหน้าปัดนาฬิกา

การเปลี่ยนตัวย่อของเมือง หากคุณต้องการเปลี่ยนตัวย่อของเมืองที่ใช้บน Apple Watch ให้เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “นาฬิกาข้อมือของฉัน” จากนั้นไปที่ นาฬิกา > ตัวย่อของเมือง แตะที่เมืองใดก็ได้เพื่อเปลี่ยนตัวย่อของเมืองนั้น

หน้าปัดนาฬิกาที่มีตัวชี้ที่เวลาในลอนดอน โดยใช้ตัวย่อ LON หน้าจอถัดไปแสดงตัวเลือกในแอพ Apple Watch ใน iPhone ซึ่งเป็นที่ที่คุณสามารถแก้ไขตัวย่อของเมืองต่างๆ