การจับเวลากิจกรรมด้วยนาฬิกาจับเวลา

การจับเวลากิจกรรมอย่างแม่นยำและง่ายดาย Apple Watch สามารถจับเวลาตลอดกิจกรรม (ไม่เกิน 11 ชั่วโมง 55 นาที) และติดตามรอบหรือเวลาแบ่ง จากนั้นแสดงผลลัพธ์เป็นรายการ แผนภูมิ หรือแสดงสดบนหน้าปัดนาฬิกาของคุณ หน้าปัดโครโนกราฟจะมีนาฬิกาจับเวลาในตัว และคุณสามารถเพิ่มนาฬิกาจับเวลาลงในหน้าปัดเหล่านี้ได้: สีสัน มิคกี้เมาส์ โมดูลาร์ เรียบง่าย และยูทิลิตี้

การสลับไปเป็นนาฬิกาจับเวลา เปิดแอพนาฬิกาจับเวลา ไอคอนนาฬิกาจับเวลา หรือแตะไอคอนนาฬิกาจับเวลาลาบนหน้าปัดนาฬิกาของคุณ (หากคุณได้เพิ่มไว้หรือคุณกำลังใช้หน้าปัดโครโนกราฟ)

วิธีการใช้นาฬิกาจับเวลามีสามวิธี: ใช้นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิตอลในแอพ ใช้นาฬิกาจับเวลาแบบอนาล็อกในแอพ เพิ่มตัวควบคุมนาฬิกาจับเวลาลงในหน้าปัดโครโนกราฟ

การเริ่ม หยุด และรีเซ็ต แตะปุ่มเริ่ม แตะปุ่มรอบเพื่อบันทึกเวลารอบหรือแบ่งเวลา แตะปุ่มหยุดเพื่อบันทึกเวลาสุดท้าย การจับเวลาจะยังคงดำเนินต่อไปในขณะที่คุณสลับกลับไปที่หน้าปัดนาฬิกาหรือเปิดแอพอื่นๆ เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะปุ่มรีเซ็ตหรือปุ่มรอบเพื่อรีเซ็ต

ในนาฬิกาจับเวลาแบบอนาล็อก ให้แตะปุ่มด้านซ้ายเพื่อเริ่มและหยุดจับเวลา และแตะปุ่มด้านขวาเพื่่อบันทึกเวลารอบ

การเลือกรูปแบบนาฬิกาจับเวลา ก่อน หลัง หรือระหว่างจับเวลา ให้กดลงน้ำหนักที่หน้าจอที่กำลังแสดงนาฬิกาจับเวลา จากนั้นแตะอนาล็อก ดิจิตอล แผนภูมิ หรือแบบผสม

ในขณะที่ใช้ Apple Watch เป็นนาฬิกาจับเวลา ให้กดหน้าจอเพื่อเปลี่ยนรูปแบบ เลือกอนาล็อก ดิจิตอล แผนภูมิ หรือผสม

การสลับระหว่างอนาล็อกแบบ 1 หน้าปัดกับแบบ 3 หน้าปัดพร้อมการแบ่ง ปัดหน้าจอนาฬิกาจับเวลาแบบหนึ่งหน้าปัดขึ้นเพื่อแสดงหน้าปัดนาที วินาที และเสี้ยววินาทีแยกกันเหนือรายการเวลารอบแบบเลื่อน

หน้าจอนาฬิกาจับเวลาที่แสดงแบบ 3 หน้าปัดพร้อมการแบ่ง

การตรวจดูผลลัพธ์ ตรวจดูผลลัพธ์ได้ในหน้าจอที่คุณใช้จับเวลา หรือเปลี่ยนหน้าจอเพื่อวิเคราะห์เวลาในแต่ละรอบและรอบที่เร็วที่สุด/ช้าที่สุด (ทำเครื่องหมายสีเขียวและสีแดงไว้) ในรูปแบบที่คุณต้องการ หากหน้าจอมีรายการเวลารอบ ให้หมุน Digital Crown เพื่อเลื่อน

หน้าจอนาฬิกาจับเวลาที่กำลังจับเวลาของรอบ โดยแสดงเป็นแผนภูมิ จุดต่ำสุดคือเวลารอบที่เร็วที่สุดและจุดสูงสุดคือเวลาของรอบที่ช้าที่สุด

การตรวจดูการจับเวลาจากหน้าปัดนาฬิกา หากต้องการตรวจดูเซสชั่นการจับเวลาในขณะที่แสดงหน้าปัดนาฬิกาตามปกติ ให้เพิ่มนาฬิกาจับเวลาลงในหน้าปัด เวลาที่ใช้ไปในปัจจุบันจะแสดงบนหน้าปัด และคุณสามารถแตะเพื่อสลับไปที่แอพนาฬิกาจับเวลา ไอคอนนาฬิกาจับเวลา เพื่อดูเวลาของรอบต่างๆ ได้

คุณสามารถเพิ่มนาฬิกาจับเวลาลงในหน้าปัดนาฬิกาของคุณแล้วแตะเพื่อเปิดแอพนาฬิกาจับเวลาได้

การเลิกใช้งานนาฬิกาจับเวลา หากคุณกำลังใช้แอพนาฬิกาจับเวลา ไอคอนนาฬิกาจับเวลา ให้กด Digital Crown หากคุณกำลังใช้หน้าปัดโครโนกราฟ ตัวควบคุมนาฬิกาจับเวลาจะอยู่บนหน้าปัดเสมอ ให้แตะปุ่มรอบเพื่อรีเซ็ต