เสียงโมโนและสมดุลเสียง

หากคุณต้องการฟังสัญญาณเสียงซ้ายและขวารวมกันจากทั้งช่องสัญญาณเสียงบนลำโพงหรือหูฟังที่เชื่อมต่อกับ Apple Watch ให้เปิด เสียงโมโน และคุณยังสามารถปรับสมดุลซ้าย-ขวาของสัญญาณเสียงจาก Apple Watch ได้ ไม่ว่าจะเป็นสเตอริโอหรือโมโน

การเปลี่ยนเป็นเสียงโมโน เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะ “นาฬิกาข้อมือของฉัน” จากนั้นไปที่ ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง แล้วเปิด เสียงโมโน

การปรับสมดุล ลากแถบเลื่อนใต้การตั้งค่าเสียงโมโน