การใช้งานพื้นฐานของ Apple Watch ด้วย VoiceOver

การเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกา ในขณะที่ดูหน้าปัดนาฬิกาปัจจุบัน ให้กดลงน้ำหนักที่หน้าจอ แล้วปัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วยสองนิ้วเพื่อเลือกดูหน้าปัดที่มีให้ใช้ เมื่อคุณพบหน้าปัดที่ชอบ ให้แตะสองครั้งเพื่อเลือก

การปรับแต่งหน้าปัดนาฬิกาด้วยตัวเอง ในขณะที่ดูหน้าปัดนาฬิกา ให้กดลงน้ำหนักที่หน้าจอ ปัดลงเพื่อเลือก กำหนดเอง แล้วแตะสองครั้ง ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกดูคุณสมบัติที่กำหนดเองได้ หมุน Digital Crown เพื่อกำหนดคุณสมบัติที่เลือก เมื่อคุณทำเสร็จ ให้กด Digital Crown แล้วแตะสองครั้งเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

การดูการแจ้งเตือน ในขณะที่ดูหน้าปัดนาฬิกา ให้ปัดลงด้วยสองนิ้ว

การดูหน้าปัดรวม ในขณะที่ดูหน้าปัดนาฬิกา ให้ปัดขึ้นด้วยสองนิ้ว

การฟังเวลาเมื่อคุณยกข้อมือขึ้น เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แตะ “นาฬิกาข้อมือของฉัน” แล้วไปที่ ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver แล้วเปิด พูดเมื่อยกข้อมือขึ้น

เปิดแอพ ในขณะที่หน้าปัดนาฬิกาปรากฏอยู่ ให้กด Digital Crown หนึ่งครั้งเพื่อไปยังหน้าจอโฮม ปัดไปทางซ้ายหรือขวา แตะ หรือลากนิ้วเพื่อไฮไลท์แอพ แล้วแตะสองครั้งเพื่อเปิด หรือสั่งให้ Siri เปิดให้คุณ โดยกด Digital Crown ค้างไว้จนกระทั่งคุณรู้สึกถึงการสั่นสองครั้ง แล้วพูดว่า "เปิดใช้" ตามด้วยชื่อแอพ (ตัวอย่างเช่น "เปิดใช้เมล")

อ่านเมล ในขณะที่หน้าปัดนาฬิกาปรากฏอยู่ ให้กด Digital Crown หนึ่งครั้งเพื่อไปยังหน้าจอโฮม ปัดเพื่อไฮไลท์แอพเมล แล้วแตะสองครั้ง (หรือกด Digital Crown ค้างไว้แล้วขอให้ Siri "เปิดใช้เมล") เมื่อแอพเมลเปิดขึ้น ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่ออ่านข้อความ