การตั้งค่า Apple Watch ด้วย VoiceOver

VoiceOver สามารถช่วยคุณตั้งค่า Apple Watch และจับคู่กับ iPhone ของคุณได้ หากต้องการไฮไลท์ปุ่มหรือรายการอื่น ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาบนหน้าจอด้วยนิ้วเดียว แตะเพื่อเปิดใช้งานรายการที่ไฮไลท์ไว้

การตั้งค่า Apple Watch ด้วย VoiceOver

 1. หาก Apple Watch ไม่ได้เปิดอยู่ ให้เปิดขึ้นโดยกดปุ่มด้านข้าง (ใต้ Digital Crown) ค้างไว้

 2. ใน Apple Watch ให้เปิด VoiceOver โดยคลิกสามครั้งที่ Digital Crown

 3. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายบนหน้าจอเพื่อเลือกภาษา แล้วแตะสองครั้งที่ภาษาที่คุณต้องการเพื่อเลือก

 4. ปัดไปทางขวาเพื่อไฮไลท์ปุ่ม เริ่มต้นการจับคู่ แล้วแตะสองครั้ง

 5. ใน iPhone ให้เปิด VoiceOver โดยไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver

 6. ในการเปิดแอพ Apple Watch ให้ไปที่หน้าจอโฮมของ iPhone ปัดไปทางขวาเพื่อเลือกแอพ Apple Watch แล้วแตะสองครั้ง

 7. ในการเตรียม iPhone ให้พร้อมกับการจับคู่ ให้ปัดไปทางขวาเพื่อเลือกปุ่ม เริ่มต้นการจับคู่ แล้วแตะสองครั้ง

  หน้าจอ “ถือ Apple Watch จ่อไว้ที่กล้อง” จะปรากฏขึ้น

 8. หากต้องการลองจับคู่แบบอัตโนมัติ ให้จ่อกล้อง iPhone ไว้ที่นาฬิกาโดยให้ห่างกันประมาณ 6 นิ้ว

  เมื่อคุณได้ยินเสียงการยืนยันการจับคู่แล้ว คุณจะสามารถข้ามไปยังขั้นตอนที่ 14 ได้ หากคุณพบปัญหา คุณอาจลองการจับคู่ด้วยตนเอง โดยใช้ขั้นตอนที่ 9 ถึง 13

 9. ปัดไปทางขวาเพื่อเลือกปุ่ม จับคู่ Apple Watch ด้วยตนเอง แล้วแตะสองครั้ง

 10. ใน Apple Watch ให้ค้นหา Apple Watch ID ของคุณด้วยการปัดไปทางขวาเพื่อไปยังปุ่ม ข้อมูลเกี่ยวกับการจับคู่ Apple Watch ด้วยตนเอง แล้วแตะสองครั้ง ปัดไปทางขวาหนึ่งครั้งเพื่อฟังเสียงระบุเฉพาะตัวของ Apple Watch ซึ่งจะมีรูปแบบดังนี้ "Apple Watch 52345"

 11. เลือก Apple Watch ของคุณบน iPhone โดยปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงเดียวกับเสียงระบุเฉพาะตัวของ Apple Watch ที่คุณเพิ่งได้ยินบน Apple Watch แล้วแตะสองครั้ง

 12. ในการดึงรหัสการจับคู่ ใน Apple Watch ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินรหัสการจับคู่หกหลัก

 13. ป้อนรหัสจับคู่จาก Apple Watch บน iPhone ด้วยแป้นพิมพ์

  เมื่อจับคู่สำเร็จแล้ว คุณจะได้ยินเสียง "จับคู่ Apple Watch ของคุณแล้ว" หากการจับคู่ไม่สำเร็จ ให้แตะเพื่อตอบสนองการเตือน แล้ว Apple Watch และแอพ Apple Watch ใน iPhone จะได้รับการรีเซ็ตเพื่อให้คุณลองได้อีกครั้ง

 14. เมื่อจับคู่เรียบร้อยแล้ว ให้ปัดนิ้วไปทางขวาใน iPhone เพื่อไปยังปุ่ม ตั้งค่า Apple Watch แล้วแตะสองครั้ง

 15. หากต้องการเลือกการตั้งค่าข้อมือ ให้ปัดไปทางขวาบนหน้าจอ การตั้งค่าข้อมือ เพื่อเลือก ซ้าย หรือ ขวา แล้วแตะสองครั้ง

 16. ทบทวนเงื่อนไขและข้อตกลง ปัดไปทางขวาบนหน้าจอ เงื่อนไขและข้อตกลง เพื่อเลือก ยอมรับ แล้วแตะสองครั้ง เลือกและแตะสองครั้งที่ ยอมรับ ในการเตือนที่ปรากฏขึ้น

 17. หากต้องการป้อนรหัสผ่านสำหรับ Apple ID ให้ปัดไปทางขวาไปยังปุ่ม ป้อนรหัสผ่าน แตะสองครั้ง แล้วให้ป้อนรหัสผ่านสำหรับ Apple ID ที่คุณใช้ใน iPhone จากนั้นให้แตะสองครั้งที่แป้น Return ที่มุมขวาล่างของแป้นพิมพ์

 18. หากต้องการเลือกตัวเลือก บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง ให้ปัดนิ้วไปยังตัวเลือกที่คุณเลือก แล้วแตะสองครั้ง

 19. หากต้องการเลือกตัวเลือก Siri ให้ปัดนิ้วไปยังตัวเลือกที่คุณเลือก แล้วแตะสองครั้ง

 20. หากต้องการสร้างรหัสผ่านของ Apple Watch ให้ปัดไปทางขวาบนหน้าจอ รหัสผ่าน เพื่อเลือก สร้างรหัสผ่าน แล้วแตะสองครั้ง ใน Apple Watch ให้ป้อนรหัสผ่านสี่หลักที่คุณเลือก แล้วให้ป้อนอีกครั้งเพื่อยืนยัน ปัด แตะ หรือลากนิ้วไปรอบๆ หน้าจอเพื่อเลือกหมายเลข แล้วแตะสองครั้ง

 21. ใน Apple Watch ให้เลือกว่าจะปลดล็อก Apple Watch เมื่อคุณปลดล็อก iPhone หรือไม่

 22. หากต้องการเลือกว่าจะติดตั้งแอพเพิ่มเติมใน Apple Watch หรือไม่ ให้ปัดเพื่อไฮไลท์ ติดตั้งทั้งหมด หรือ เลือกในภายหลัง ใน iPhone แล้วแตะสองครั้ง

  Apple Watch จะเชื่อมข้อมูลกับ iPhone โดยจะใช้เวลาสักครู่ ให้ปัดไปยัง ความคืบหน้าในการเชื่อมข้อมูล ใน iPhone เพื่อฟังความคืบหน้า เมื่อคุณได้ยิน "เชื่อมข้อมูลเสร็จสิ้น" Apple Watch ก็จะพร้อมใช้งาน โดยจะแสดงหน้าปัดนาฬิกา ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติบนหน้าปัดนาฬิกา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ด้วย Apple Watch ให้ดู VoiceOver