ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง
คุณสามารถตั้งค่า Digital Crown เพื่อเปิดหรือปิด Vo ...

VoiceOver
จะช่วยเหลือคุณในการใช้งาน Apple Watch แม้ว่าคุณจะไ ...

การตั้งค่า Apple Watch ด้วย VoiceOver
VoiceOver สามารถช่วยคุณตั้งค่า Apple Watch และจับค ...

การใช้งานพื้นฐานของ Apple Watch ด้วย VoiceOver
การเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกา ในขณะที่ดูหน้าปัดนาฬิกาปัจ ...

การซูม
ใช้เพื่อขยายสิ่งที่อยู่บนหน้าจอของ Apple Watch การ ...

ป้ายของปุ่มเปิด/ปิด
เปิดใช้งานป้ายของปุ่มเพื่อดูตัวระบุตำแหน่งเพิ่มเติ ...

เสียงโมโนและสมดุลเสียง
หากคุณต้องการฟังสัญญาณเสียงซ้ายและขวารวมกันจากทั้ง ...

ข้อความตัวหนา
คุณสามารถทำให้ข้อความบน Apple Watch อ่านได้ง่ายยิ่ ...

ขนาดข้อความ
คุณสามารถปรับขนาดของข้อความที่ปรากฏในหัวข้อต่างๆ ข ...

Siri
สามารถช่วยเหลือคุณได้ในหลายๆ สถานการณ์ เพียงแค่ขอ ...