Zarządzanie przechowywaniem zdjęć

Aby przeznaczyć więcej miejsca na Apple Watch dla utworów i innych rzeczy, możesz ograniczyć liczbę zdjęć przechowywanych na urządzeniu.

Ograniczanie liczby przechowywanych zdjęć: Otwórz program Apple Watch na iPhonie, stuknij w Mój zegarek, a następnie przejdź do ekranu Zdjęcia > Limit zdjęć. Sekcja Limit zdjęć informuje, ile pamięci Apple Watch jest zajęte przez zdjęcia.

Ekran Zdjęcia w programie Apple Watch na iPhonie, na którym możesz wybrać synchronizowany album oraz ustalić limit pamięci Apple Watch dla zdjęć.

Sprawdzanie liczby zdjęć: Aby sprawdzić, ile zdjęć jest przechowywanych na Apple Watch, otwórz Ustawienia ikona programu Ustawienia na Apple Watch, a następnie przejdź do ekranu Ogólne > Informacje. Możesz także otworzyć program Apple Watch na iPhonie i stuknąć w Mój zegarek, a następnie przejść do ekranu Ogólne > Informacje.