Wyświetlanie zdjęć na Apple Watch

Zdjęcia z wybranego albumu na iPhonie są przechowywane na Apple Watch i wyświetlane na nim w programie Zdjęcia ikona programu Zdjęcia. Apple Watch domyślnie wyświetla zdjęcia z albumu Ulubione (a więc te, które zostały oznaczone jako ulubione), ale możesz to ustawienie fabryczne zmienić. Możesz także wyświetlać wybrane zdjęcie na tarczy zegarka.

Aby wyświetlić dowolne zdjęcie ze zbioru na Apple Watch, stuknij w nie. Aby wrócić do wyświetlania całego zbioru, obróć Digital Crown.

Przeglądanie zdjęć na Apple Watch: Otwórz program Zdjęcia ikona programu Zdjęcia na Apple Watch, a następnie stuknij w zdjęcie. Aby wyświetlić więcej zdjęć, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo. Widok zdjęcia możesz powiększyć, obracając Digital Crown. Aby przesuwać powiększony fragment zdjęcia, przeciągaj palcem po ekranie. Maksymalne pomniejszenie powoduje wyświetlenie całego albumu.

Po wyświetleniu zdjęcia możesz: obracać Digital Crown, aby powiększać lub pomniejszać; przeciągać, aby przesuwać powiększony fragment zdjęcia; stukać dwukrotnie, aby przełączać między wyświetlaniem całego zdjęcia i wypełnianiem nim ekranu. Aby przechodzić między zdjęciami, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo.

Wyświetlanie Live Photo: Znajdź symbol Live Photo plakietka Live Photo w lewym dolnym rogu zdjęcia, a następnie dotknij zdjęcia i przytrzymaj palec na ekranie. Aby uzyskać więcej informacji na temat zdjęć Live Photo, zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika iPhone'a.

Wyświetlanie zdjęcia na tarczy zegarka: Podczas przeglądania zdjęć w programie Zdjęcia na Apple Watch naciśnij wybrane zdjęcie, a następnie stuknij w Utwórz tarczę zegarka. Możesz też nacisnąć wyświetlaną tarczę zegarka, stuknąć w przycisk dodawania nowej tarczy (+), a następnie stuknąć w Zdjęcie. Aby wyświetlać na tarczy zegarka różna zdjęcia z albumu, naciśnij wyświetlaną tarczę zegarka, a następnie przejdź do tarczy Album.