Wyświetlanie zdjęć na Apple Watch
Zdjęcia z wybranego albumu na iPhonie są przechowywane na Apple Watch i wyświetlane na nim w programie Zdjęcia .…

Wybieranie albumu
Apple Watch przechowuje zdjęcia z jednego albumu synchronizowanego z iPhone'em. przechowywanego na Apple Watch: Otwórz program Apple Watch na iPhonie,…

Zarządzanie przechowywaniem zdjęć
Aby przeznaczyć więcej miejsca na Apple Watch dla utworów i innych rzeczy, możesz ograniczyć liczbę zdjęć przechowywanych…