Wysyłanie wiadomości i zarządzanie nimi

Wysyłanie nowej wiadomości: Otwórz Wiadomości ikona programu Wiadomości, naciśnij mocno listę rozmów, a następnie stuknij w ikonę nowej wiadomości. Stuknij w kontakt na wyświetlonej liście ostatnich rozmów, stuknij w symbol + w dolnym lewym rogu, aby wybrać kontakt z pełnej listy kontaktów, lub stuknij w przycisk mikrofonu, aby wyszukać kontakt lub podyktować numer telefonu. Nowe wiadomości możesz tworzyć:

  • wykorzystując gotowe szablony wiadomości,

  • dyktując nowy tekst,

  • nagrywając klip audio,

  • wysyłając animowane emoji,

  • wysyłając mapę pokazującą Twoje położenie (jeśli masz przy sobie iPhone'a),

  • przechodząc na iPhone'a i wpisując treść wiadomości na klawiaturze.

Zapytaj Siri. „Tell Pete I’ll be there in 20 minutes.” Następnie opuść nadgarstek, aby wysłać wiadomość.

Wysyłanie gotowej wiadomości: Po wybraniu kontaktu stuknij w Utwórz wiadomość, aby wyświetlić listę przydatnych fraz, które możesz wybierać jednym stuknięciem. Aby zastąpić wyświetlane frazy własnymi, otwórz program Apple Watch na iPhonie, stuknij w Mój zegarek, przejdź do ekranu Wiadomości > Odpowiedzi domyślne, a następnie stuknij w odpowiedź, aby ją zmienić.

Jeśli wyświetlane frazy są w niewłaściwym języku, naciśnij ekran, a następnie stuknij w Wybierz język. Dostępny języki, to te, które zostały włączone na iPhonie (ekran Ustawienia > Ogólne > Klawiatura).

Ekran Wiadomości; przycisk Anuluj na górze oraz trzy odpowiedzi („What's up?”, „I'm on my way.” i „OK.”). Na dole dwa przyciski: emoji i mikrofonu.

Dyktowanie tekstu: Podczas redagowania wiadomości lub odpowiedzi stuknij w przycisk mikrofonu ikona mikrofonu, podyktuj tekst, a następnie stuknij w Gotowe. Możesz także dyktować znaki przestankowe (na przykład „czy już to masz znak zapytania”). Możesz wybrać opcję wysłania wiadomości jako tekstu lub jako klipu audio, klikając w odpowiedni przycisk. Jeśli wyślesz klip audio, adresat otrzyma wiadomość głosową do odsłuchania, a nie tekstową do przeczytania.

Jeśli używasz wielu języków, a dyktowany tekst nie jest transkrybowany we właściwym języku, możesz wysłać go jako klip audio. Możesz też zmienić język dyktowania: naciśnij ekran i stuknij w Wybierz język.

Ekran Wiadomości zawierający rozmowę. Ostatnia odpowiedź to wiadomość audio z przyciskiem odtwarzania.

Wysyłanie wszystkich podyktowanych wiadomości jako klipów audio: Jeśli zawsze chcesz wysyłać dyktowany tekst jako klipy audio, nie musisz za każdym razem wybierać tej opcji. Otwórz program Apple Watch na iPhonie, stuknij w Mój zegarek, przejdź do ekranu Wiadomości > Wiadomość audio, a następnie wybierz żądaną opcję.

Dołączanie animowanych emoji: Podczas redagowania wiadomości lub odpowiedzi stuknij w przycisk emoji przycisk emoji, a następnie przesuwaj palcem, aby przeglądać dostępne ikony. Aby przewijać i modyfikować ikony (np. zamienić uśmiechniętą buźkę w smutną), obracaj Digital Crown. Przeciągając palcem w lewo lub w prawo po oczach lub ustach buźki, możesz wybierać różne jej warianty. Aby wyświetlić inne ikony, przeglądaj strony, przesuwając palcem. Tradycyjne emoji znajdują się na ostatniej stronie. Gdy znajdziesz właściwy symbol, stuknij w niego, aby dodać go do wiadomości, a następnie stuknij w Wyślij.

Ekran wiadomości z ikoną emoji w centrum. Przesuwając palcem, możesz wyświetlać jej różne warianty.

Udostępnianie swojego położenia: Aby wysłać komuś mapę pokazującą Twoje bieżące położenie, naciśnij mocno ekran po wyświetleniu rozmowy, a następnie stuknij w Wyślij miejsce.

Ekran Wiadomości z mapą pokazującą położenie nadawcy. Naciśnij mocno ekran, aby wysłać swoje położenie w rozmowie.

Uwaga: Upewnij się, że na połączonym w parę iPhonie włączona jest opcja Wysyłaj moje położenie (ekran Ustawienia > iCloud > Wysyłaj moje położenie).

Sprawdzanie czasu wysłania wiadomości: Przesuń palcem w lewo po ekranie rozmowy w Wiadomościach ikona programu Wiadomości.

Dzwonienie do osoby, do której wysyłasz wiadomości: Naciśnij mocno ekran po wyświetleniu rozmowy, stuknij w Szczegóły, a następnie stuknij w ikonę telefonu. Możesz także przesunąć rozmowę na liście w lewo, aby wyświetlić jej szczegóły.

Usuwanie rozmowy: Przesuń palcem w lewo po rozmowie, a następnie stuknij w Do Kosza.