Odczytywanie wiadomości i odpowiadanie na nie

Możesz odczytać przychodzącą wiadomość tekstową bezpośrednio na Apple Watch, a następnie podyktować odpowiedź, wybrać gotową odpowiedź lub przejść na iPhone'a, aby wpisać odpowiedź, używając klawiatury.

OSTRZEŻENIE: Aby uzyskać ważne informacje na temat unikania rozpraszania uwagi, które może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, zobacz: Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Odczytywanie wiadomości: Odebranie wiadomości jest sygnalizowane dotykiem lub dźwiękiem. Aby ją odczytać, po prostu unieś Apple Watch. Aby przewijać treść wiadomości, obracaj Digital Crown.

Otwieranie rozmowy w programie Wiadomości: Stuknij w ikonę Wiadomości ikona programu Wiadomości w powiadomieniu.

Wyświetlanie zdjęcia z wiadomości: Aby wyświetlić zdjęcie, stuknij w nie; aby wypełnić nim ekran, stuknij w nie dwukrotnie; aby przesuwać powiększony fragment zdjęcia, przeciągaj palcem po ekranie. Gdy skończysz, przesuń palcem w lewo od krawędzi ekranu, aby wrócić do rozmowy. Aby zachować zdjęcie, musisz najpierw otworzyć wiadomość w programie Wiadomości na iPhonie.

Odsłuchiwanie klipu audio z wiadomości: Aby słuchać, stuknij w klip. Klip jest usuwany automatycznie po dwóch minutach. Jeśli chcesz go zatrzymać, stuknij w Zostaw pod klipem. Plik będzie przechowywane przez 30 dni, a jeśli chcesz zatrzymać go na dłużej na iPhonie, przejdź do ekranu Ustawienia > Wiadomości, przewiń do Wiadomość audio, stuknij w Wygaśnięcie i wybierz wartość.

Wyświetlanie wideo z wiadomości: W Wiadomościach ikona programu Wiadomości stuknij w klip wideo w odebranej wiadomości, aby rozpocząć odtwarzanie go na pełnym ekranie. Aby wyświetlić przyciski odtwarzania, stuknij jeden raz w ekran. Aby pomniejszyć, stuknij dwukrotnie w ekran; aby zmienić głośność, obróć Digital Crown. Aby wrócić do rozmowy, przesuń palcem lub stuknij we Wróć. Aby zachować wideo, otwórz wiadomość w programie Wiadomości na iPhonie.

Przechodzenie na początek długiej wiadomości: W programie Wiadomości ikona programu Wiadomości stuknij w górną krawędź ekranu.

Odpowiadanie na wiadomość: Jeśli wiadomość została odebrana przed chwilą, stuknij jej powiadomienie, przewiń do jej końca, obracając Digital Crown, a następnie stuknij w Odpowiedz. Jeśli wiadomość została odebrana wcześniej, przesuń palcem w dół po tarczy zegarka, aby wyświetlić powiadomienie wiadomości, stuknij w nie, a następnie przewiń do końca wiadomości i stuknij w Odpowiedz. Aby oznaczyć wiadomość jako przeczytaną, stuknij w OK lub przesuń po niej palcem. Aby zamknąć powiadomienie bez oznaczania wiadomości jako przeczytanej, naciśnij Digital Crown.

Aby odpowiedzieć na wiadomość, stuknij w nią.

Konfigurowanie powiadomień wiadomości: Otwórz program Apple Watch na iPhonie, stuknij w Mój zegarek, a następnie stuknij w Wiadomości. Aby ustawić opcje sposobu powiadamiania o nowych wiadomościach, stuknij we Własne.

Ekran Wiadomości programu Apple Watch na iPhonie. Możesz włączać alerty, dostosowywać je, włączać dźwięk oraz haptykę, a także wybierać, które alerty mają być wyświetlane.