Odczytywanie wiadomości i odpowiadanie na nie
Możesz odczytać przychodzącą wiadomość tekstową bezpośrednio na Apple Watch, a następnie podyktować odpowiedź, wybrać gotową odpowiedź lub…

Wysyłanie wiadomości i zarządzanie nimi
Wysyłanie nowej wiadomości: Otwórz Wiadomości , naciśnij mocno listę rozmów, a następnie stuknij w ikonę nowej wiadomości.…