Dostosowywanie tarczy zegarka

Tarcze Apple Watch możesz dostosowywać tak, aby wyświetlały potrzebne informacje i oferowały przydatne funkcje. Wybierz rodzaj tarczy, dostosuj jej kolory i komplikacje, a następnie dodaj ją do swojej kolekcji. Tarcze możesz zmieniać w dowolnym momencie — aby mieć pod ręką właściwe funkcje lub tylko dla odmiany.

Wybieranie innej tarczy: Naciśnij mocno wyświetlaną tarczę zegarka, naciśnij mocno ekran, a następnie przeciągaj palcem, aby przeglądać tarcze w swojej kolekcji. Gdy znajdziesz tę, której chcesz użyć, stuknij w nią.

Ekran po mocnym naciśnięciu tarczy zegarka. Aby przeglądać dostępne tarcze, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo. Aby dodać żądane funkcje do tarczy, stuknij w Dostosuj.

Niektóre tarcze mogą mieć specjalne funkcje, tak zwane komplikacje, pozwalające natychmiast sprawdzać ceny akcji, pogodę lub informacje z innych zainstalowanych programów.

Dostosowywanie tarczy zegarka: Po wyświetleniu tarczy naciśnij mocno ekran, a następnie stuknij w Dostosuj. Przesuwaj palcem po ekranie, aby wybrać funkcję, a następnie dostosuj ją, obracając Digital Crown. Jeśli tarcza oferuje komplikacje, są one wyświetlane na ostatnim ekranie. Stuknij w jedną z nich, a następnie dostosuj, obracając Digital Crown. Gdy skończysz, naciśnij Digital Crown, aby zachować zmiany, a następnie stuknij w tarczę, aby jej użyć. Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych tarcz, zobacz: Tarcze i ich funkcje.

Tarcza Użytkowy po lewej. Stuknij w Dostosuj. Ekran dostosowywania tarczy po prawej; wyróżniona funkcja szczegółów zegarka. Aby zmieniać opcje, obracaj Digital Crown.

Dodawanie komplikacji z innych programów. Oprócz komplikacji dostarczanych z systemem operacyjnym, na przykład dotyczących pogody, giełdy lub faz Księżyca, możesz dodawać inne, powiązane z programami instalowanymi z App Store. Aby umożliwić wybieranie ich podczas dostosowywania tarczy, otwórz program Apple Watch na iPhonie, stuknij w Mój zegarek, a następnie stuknij w Komplikacje.

Dodawanie tarczy zegarka do kolekcji: Możesz stworzyć własną kolekcję tarcz zegarka, a nawet mieć do wyboru różne wersje tej samej tarczy. Naciśnij mocno wyświetlaną tarczę zegarka, przesuwaj palcem w prawo, aby dojść do ekranu z przyciskiem dodawania nowej tarczy, i stuknij w niego. Przeglądaj dostępne tarcze, przesuwając palcem w górę i w dół ekranu, a następnie stuknij w tę, którą chcesz dodać. Gdy to zrobisz, możesz tarczę dostosować.

Ekran nowej tarczy zegarka. Stuknij w tarczę zegarka, aby przeglądać dostępne rodzaje tarcz, przesuwając palcem w górę i w dół. Aby dodać nową tarczę, stuknij w nią.

Usuwanie tarczy z kolekcji: Nie używasz już jednej z dodanych tarcz? Naciśnij mocno wyświetlaną tarczę zegarka, przejdź do usuwanej tarczy, przesuwając palcem, a następnie przesuń ją w górę i stuknij w Usuń. Tarcze zegarka możesz modyfikować w dowolnym momencie.

Ekran z tarczą zegarka. Aby usunąć tarczę, przesuń palcem w górę.

Przesuwanie czasu do przodu: Lubisz mieć zegarek pokazujący czas przesunięty do przodu? Otwórz program Ustawienia ikona programu Ustawienia na Apple Watch, stuknij w Czas, stuknij w +0 min, a następnie obracaj Digital Crown, aby zmienić czas pokazywany przez zegarek (o maksymalnie 59 minut). To ustawienie zmienia tylko czas pokazywany na tarczy zegarka. Nie ma wpływu na alarmy ani czasy wyświetlane w powiadomieniach i pozostałe (na przykład dla innych miast).

Przejdź do ekranu ustawień czasu i obróć Digital Crown, aby określić, jak bardzo przesunięty do przodu ma być czas pokazywany na tarczy zegarka.