Przeglądanie skrótów

Skróty są wyświetlane, gdy przeciągniesz palcem w górę po tarczy zegarka. Musisz jednak wyświetlać tarczę zegarka, a nie inny ekran.

Przeglądanie skrótów: Aby wyświetlić ostatnio użyty skrót, przesuń palcem w górę po tarczy zegarka. Aby następnie przejść do innych skrótów, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo. Aby powrócić do tarczy zegarka, przesuń palcem w dół.

Otwieranie programu powiązanego ze skrótem: Aby otworzyć powiązany program, po prostu stuknij w skrót.

Korzystanie z Siri: Możesz poprosić Siri o otwarcie dowolnego skrótu, nawet jeśli nie masz go na liście aktywnych skrótów.

Zapytaj Siri. „Show the Activity glance.”