Sprawdzanie nieprzeczytanych powiadomień

Sprawdzanie powiadomień, które nie były jeszcze czytane: Jeśli nie przeczytasz przychodzącego powiadomienia, zostanie ono zachowane w centrum powiadomień. Czerwona kropka u góry tarczy zegarka oznacza, że masz nieprzeczytane powiadomienie. Aby je wyświetlić, przesuń palcem w dół po ekranie. Aby przewijać listę powiadomień, przesuwaj palcem w górę lub w dół, albo obracaj Digital Crown.

Jeśli masz powiadomienie wymagające Twojej uwagi, na godzinie dwunastej tarczy zegarka wyświetlana jest czerwona kropka. Aby je wyświetlić, przesuń palcem w dół.

Sprawdzanie powiadomienia na liście powiadomień: Stuknij w powiadomienie.

Aby sprawdzić powiadomienie o wiadomości, stuknij w nie.

Wymazywanie powiadomień: Apple Watch usuwa z listy powiadomienia, które czytasz. Aby usunąć powiadomienie bez czytania go, przesuń je w lewo, a następnie stuknij w Wymaż. Aby wymazać wszystkie powiadomienia, naciśnij mocno ekran, a następnie stuknij w Wymaż wszystko.

Obok powiadomienia przesuniętego w lewo pojawia się przycisk Wymaż.