Powiadomienia na Apple Watch

Programy przesyłają Ci ważne informacje, używając powiadomień, na przykład o zaproszeniach na spotkania, wiadomościach oraz treningach. Apple Watch wyświetla nowe powiadomienia na bieżąco, ale jeśli nie czytasz ich od razu, zachowuje je dla Ciebie.

Aby wyświetlić powiadomienia, przesuń palcem w dół po dowolnej tarczy zegarka.

OSTRZEŻENIE: Aby uzyskać ważne informacje na temat unikania rozpraszania uwagi, które może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, zobacz: Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.