Sprawdzanie czasu w innych miejscach świata

Program Zegary świata ikona programu Zegary świata pozwala sprawdzać aktualny czas w miastach całego świata. Aby szybko sprawdzać tę informację, dodaj miasta jako komplikacje do tarczy zegarka.

Zapytaj Siri. „What time is it in Auckland?”

Sprawdzanie czasu w innym mieście: Otwórz program Zegary świata ikona programu Zegary świata, a następnie obracaj Digital Crown lub przesuwaj palcem po ekranie, aby przechodzić między miastami. Jeśli chcesz stale wyświetlać czas w określonym mieście, możesz dodać komplikację Zegary świata do tarczy zegarka i wybrać żądane miasto.

Widok programu Zegary świata z listą miast i paskiem przewijania. Aby przewijać w górę lub w dół, obracaj koronką. Aby wybrać, stuknij w miasto.

Wyświetlanie dodatkowych informacji: Aby wyświetlić więcej informacji dla miasta, w tym godzinę wschodu i zachodu słońca, stuknij w nie na liście zegarów świata. Gdy skończysz, stuknij w < (w lewym górnym rogu) lub przesuń palcem w prawo, aby wrócić do listy miast. Jak zawsze możesz wrócić do tarczy zegarka, naciskając Digital Crown.

Ekran dodatkowych informacji dla miasta: bieżąca godzina w Nowym Jorku, różnica czasowa (względem Twojej bieżącej lokalizacji) oraz godziny wschodu i zachodu słońca. Aby wrócić do listy miast, stuknij w ekran lub naciśnij Digital Crown.

Dodawanie miasta do widoku Zegary świata: Miasta dodawane na iPhonie pojawiają się w programie Zegary świata ikona programu Zegary świata na Apple Watch automatycznie. Otwórz program Zegar na iPhonie, stuknij w Zegary świata, a następnie stuknij w przycisk dodawania.

Ekran programu Zegar na iPhonie, na którym możesz dodawać miasta do programu Zegary świata.

Dodawanie zegara dla innego miasta do tarczy zegarka: Zegar dla innego miasta możesz dodać do wielu tarcz zegarka. Niektóre tarcze pozwalają nawet dodać wiele zegarów. Naciśnij mocno ekran, a następnie stuknij w Dostosuj. Przesuwaj palcem w lewo, aż do opcji wyboru komplikacji, stuknij w tę, która ma wyświetlać zegar dla innego miasta, a następnie obracaj Digital Crown, aby wybrać miasto. Gdy skończysz, naciśnij Digital Crown. Zegar dla innego miasta możesz dodawać do następujących tarcz: Chronograf, Kolor, Myszka Miki, Moduły, Prosty i Użytkowy.

Dwa ekrany zegarka: pierwszy ilustrujący dodawanie zegara dla innego miasta do tarczy zegarka; drugi pokazujący zegar dla innego miasta na tarczy zegarka.

Zmiana skrótów nazw miast: Aby zmienić skrót nazwy miasta używany na Apple Watch, otwórz program Apple Watch na iPhonie, stuknij w Mój zegarek, a następnie przejdź do ekranu Zegar > Skróty nazw miast. Aby zmienić skrót nazwy miasta, stuknij w niego.

Tarcza zegarka ze wskaźnikiem na zegarze dla Londynu (skrót: LON). Następny ekran zawiera opcję programu Apple Watch na iPhonie pozwalającą modyfikować skróty nazw miast.