Skanowanie rozkładu dnia przy użyciu funkcji Podróż w czasie

Funkcja Podróż w czasie pozwala szybko sprawdzać, co zdarzyło się niedawno i zdarzy się w bezpośredniej przyszłości. W miarę obrotów Digital Crown na większości tarcz zegarka wyświetlane są informacje dla skorygowanego czasu.

Obracaj koronką, aby zmieniać czas (do przodu lub do tyłu) i przeglądaj zmieniające się informacje podawane przez komplikacje.

Sprawdzanie innego punktu w czasie: Jeśli wyświetlasz na tarczy zegarka bieżącą godzinę, obróć Digital Crown.

W miarę obrotu Digital Crown na tarczy zegarka wyświetlany jest skorygowany czas oraz informacje pochodzące z obsługujących tę funkcję komplikacji, w tym dotyczące pogody, kalendarza, zegarów dla innych miast i nie tylko.

Wracanie do chwili obecnej: Naciśnij Digital Crown lub stuknij w niebieski znacznik podróży w czasie.